وزیر اصلاح طلب رئیس جمهورپیشین  (خاتمی)به پارلمان(مجلس) شورای اسلامی پیشنهاد شد شریعتمداری با  رای اعتماد  عهده دار پیشه و مقام  وزارت را با تیمی کارکشته از یاران بازرگانی اقدام به دگرگونی الویت واردات و تجارت و بازرگانی  بجای تولید و صنعت انجام خواهند داد.

صنایع قدیمی و سنتی ایرانی چون نساجی و کفش و صنایع چرم و  ارایشی و بهداشتی که رقبای نیرومندی چون چین و ترکیه دارد این بنگاههای صنعتی  را  بر اثر  واردات و بی تفاوتی و عدم حمایت مدیران دچار چالش و مشکلاتی چون بیکاری و بسنه شدن و بتدریج این واحدهای تولیدی به پرتگاه  ورشکستگی خواهد کشاند.

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع