تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت راه و شهر سازی

سازمان حفاظت محیط زیست

 

هیات وزیران در جلسه 17/2/1396 به پیشنهاد شماره 149490/06 مورخ 4/7/95 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند 6 تصمیم نامه شماره 241092/45346  مورخ 25/10/1389 به شرح زیر اصلاح می شود:

6-صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرک های صنعتی سیمسن دشت،زواره، قلعه میر، ریه، کاظم آباد، ده حسن، صفا دشت، زاگرس و قدسبا امکان استقرار واحد جدید داخل محدوده شهرک های مذکور، صرفا مشروط به انتقال واحدهای غیر مجاز مستقر در محدوده شهر مربوط (تهران و کرج) و استفاده از محل استقرار قبلی واحدهای صنعتی انتقالی برابر کاربری های مجاز طرح تفصیلی مربوط به وزارت راه و شهر سازی و حفظ سهم تخصیص آب قبلی شهرک های مذکور.

تبصره - نحوه تعیین مصادیق صنایع غیر مجاز مشمول این تصویب نامه و نیز جلوگیری از تکرار تخلف در محل استقرار غیر مجاز صنایع مذکور بر اساس دستور العمل مشترک  وزرای صنعت ، معدن و تجارت  کشور و رئیس سازمان  حفاظت محیط زیست است.

 

 

 

اسحاق جهانگیری   

معاون اول رئیس جمهور

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع