صبا شهر شهرک صنعتی مصطفی خمینی مجوز صنعتی ندارد، زمین کارگاه 420 متر ،با سوله مسقف تولیدی، انشعاب برق با سند 6 دانگ و پایان کار قیمت متری 900 هزار تومان 09121872190 شهرک صنعتی صفا دشت کارخانه با پروانه بهره برداری صنعتی ، زمین کارگاه 1150 متر ،با 2 سوله مجزی مسقف تولیدی460 متر، انشعاب برق با سند 6 دانگ و پایان کار،سرایداری و کارگری 72 متر با امکانات عالی 09125618406 سیاه سنگ جاجرود کارخانه فاقد گواهی فعالیت صنعتی ،، زمین کارگاه 1150صنعتی .... متر ، سوله مسقف تولیدی800 متر، انشعاب برق با سند 6 دانگ و پایان کار،سرایداری و کارگری ......متر 09123700020 شهر قدس قلعه حسن خان کارت شناسایی کارگاه ندارد، زمین کارگاه صنعتی 2500متر ، سوله مسقف تولیدی800 متر، انشعاب برق450 آمپری ، با سند 6 دانگ و پایان کار،سرایداری و کارگری100متر 46826970 سه راه آدران ،شهرک صنعتی شهید زواره ای کارگاه فاقد کارت شناسایی کارگاه، زمین کارگاه صنعتی 2450متر ، سوله مسقف تولیدی840 متر، انشعاب برق ، با سند 6 دانگ و پایان کار،سرایداری و کارگری100متر
کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع