برند و علائم تجاری  همان نامی می باشد که مخاطب با شنیدن یا دیدن آن نام  با آن کالا یک ارتباط برقرار می نماید و ویژگی های آن کالا را برای مخاطبان یادآوری می نماید.

مطالعه بیشتر...