پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری همانطور که گفتیم برای واحدهای صنفی در هر صنف داده می شود و تهیه پروانه بهره برداری شامل مراحل خاص خود می باشد که در مقالات گذشته به آن پرداختیم . پروانه بهره برداری همانطور که گفته شد درارای مزایای زیادی می باشد. پروانه بهره برداری مدرکی  می باشد که برای هر نوع صنفی به واحد های صنفی داده می شود.

برای گرفتن پروانه بهره برداری یا همان مجوز سازمان ها و نهاد های مختلفی  مانند وزارت بهداشت و ریاست جمهوری و... در کشور ما وجود دارد.به طور کلی در تمامی کشور ها گرفتن پروانه بهره برداری برای واحد های صنفی  وجود دارد اما زمان گرفتن پروانه بهره برداری و تعداد فرآیندهای آن وجود دارد.
همانطور که در قبل گفته شد واحد صنعتی به مکانی که مالک می تواند در آنجا به انجام یک یا چند فعالیت صنعتی بپردازد گفته می شود و پروانه بهره برداری به تمام واحدهای صنعتی ای که اقدام های اولیه  را انجام داده اند داده می شود و همچنین باید ممنوع بودن پروانه بهره برداری برای اطراف تهران و اصفهان  (شعاع 120 کیلومتری تهران و شعاع 50 کیلومتری اصفهان) را در نظر گرفت.

پروانه بهره برداری

مزایای پروانه بهره برداری :

 • پروانه بهره برداری به به صاحبان اصناف مزایایی می دهد که دارندگان پروانه بهره برداری از مزایای زیر بهره می گیرند
 • پروانه بهره برداری موجب تسهیلات بانکی دولتی با نرخ مصوب تولیدی می شود.
 • پروانه بهره برداری باعث معافیت مالیاتی واحد های صنعتی جدید می شود.
 • برای گرفتن وام برای تجهیزات و یا ماشین آلات صاحبان صنایع باید پروانه بهره برداری به همراه داشته باشند.
 • پروانه بهره برداری به واحد های صنعتی امکان بخشیده شدن جریمه از وام ها و پرداخت آن را به مدت یکسال به آنها می دهد.
 • پروانه بهره برداری برای ثبت برند مورد نیاز می باشد.
 • پروانه بهره برداری موجب معافیت مالیاتی برای اجرای طرح های انتقال و توسعه می شود.
 • پروانه بهره برداری باعث گرفتن مجوز جهت وارد کردن ماشین آلات خط تولید مستعمل می شود.
 • پروانه بهره برداری موجب تهیه مواد اولیه پلاستیک و شیمیایی از پالایشگاه ها و شرکت ها به قیمت دولتی می گردد.
 • پروانه بهره برداری موجب معافیت حقوق ورودی مواد اولیه در صورت صادر کردن آنها می گردد.
 • پروانه بهره برداری باعث معافیت پرداخت سهمیه حق بیمه در پرسنل جدید می شود.
 • پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان شرکت در نمایشگاه های خارجی و داخلی و همچنین ارائه محصولاتشان می گردد.
 • پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان شرکت در مناقصه های دولتی و همچنین خصوصی به عنوان تولید کنندگان کالا را می دهد.
 • پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان استفاده از حامل های انرژی به نرخ دولتی را می دهد و همچنین انرژی برق را با تعرفه صنعتی به آنها می دهد.
 • پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان گرفتن علامت استاندارد برای واحد های صنعتی ای که محصولاتشان شامل استاندارد اجباری است می گردد.
 • پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان وارد کردن ماشین آلات داخلی بدون پرداخت مالیات گمرکی را می دهد.

پروانه بهره برداری

پروانه ی بهره برداری جوازی است که به تمامی ارگانهای صنعت که اعمالی را از جمله تامین زمین و ساختمان سازی را بمنظور ایجاد ماشین الات خط تولید را انجام  داده اند داده میشود ،اعم از این که جواز تاسیس را دریافت کرده باشد یا نباشد، ولیکن همانطور که گفته شد لازمه دریافت پروانه بهره برداری اخذ جواز تاسیس میباشد.

 خلاصه ای از انواع پروانه ها

پروانه بهداشتی  که ازسوی وزارت بهداشت بایستی صادر گردد
این پروانه در حقیقت جوازی محسوب میگردد که بنابرماده 7 قانون مواد خوراکی و اشامیدنی و بهداشت این اختیار را میدهد تا یک موسسه ای با فعالیت تولیدی راه اندازی گردد و این جواز به هیچ وجه نباید تایید کننده و مجوز ارائه کالا به بازار نمیگردد.
پروانه مسئول فنی    
 این جواز در حقیقت تایید کننده صلاحیت شخصی است که سازمان آن را معرفی کرده بمنظور انجام برخی از فعالیت ها در کارخانه که پس از اخذ این جواز صلاحیت وی در خصوص مسئولیت های فنی نیز تایید میگردد و کلیه کالاها باید تحت نظر این شخص مذکور تولید شود.
پروانه ساخت
پروانه ساخت پروانه ای است که مجوز ورود محصول را به بازار فروش را به مجموعه تولیدی میدهد و این اجازه را میدهد تا محصولات با توجه به شرایط ذکر شده به بازار راه یابند.
شناسه نظارت كارگاهی :
این پروانه هم به بخشهای صنعتی که کمی از شرایط بهداشتی جهت تولید برخوردار میباشند داده میشود.

مدارك لازم بمنظور اخذ  پروانه بهره برداری

تقاضای مکتوب به بخش معاونت وزارت ها

عکس دو رو که با پروانه بهره برداری برابر اصل قرار داده شده است

اصل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در خصوص درخواست کنندگانی که قبلا این جواز را دریافت نموده اند

کامل نمودن فرم ثبت نام پروانه بهره برداری

ارائه فهرستی از ابزار و امکاناتی که برای احداث خط تولید لازم میباشند.

ارائه مدارکی از قبیل اساسنامه شرکت و اظهار نامه و تغییراتی که در اواخر برای بخشی از واحدهای شرکت ایجاد گردیده است.

ارائه فیش بانکی بالغ بر مبلغ 5660000 ریال

در خصوص کسانی که تقاضای اصلاح این جواز را دارند بایستی مبلغ 940000 را به ریال واریز نمایند. 10

پرداخت هزینه های ازماشگاهی این جواز یا به عبارت دیگر تسویه نمودن مخارج پروانه بهره برداری

ارائه اصل پروانه بهره برداری

مدارك لازم جهت  صدور پروانه بهره برداری  مسئول فنی

ارائه معرفی نامه مسئول فنی ازسوی شركت

تسویه حساب و ارائه استعفا نامه مسئول سابق و همچنین تادیه نمودن اصل پروانه مسئول قبل

پر نمودن فرم استخدام

ارائه کپی از شناسنامه، کارت پایان خدمت و همچنین ارائه کپی از تمامی صفحات سجل خود

ارائه 5 عدد عكس به ابعاد 3×4

ارائه سوگندنامه مسئول فنی که بطور محضری دارای اعتبار است

و همچنین ارائه سوگندنامه کارفرما بر اساس شرایط فوق وبسیاری از موارد دیگر

ضوابط صدور پروانه بهره برداري

پروانه بهره برداري به بخشهای صنعتی که پروانه تاسیس را ابتدا از وزارت صنعت و معدن اخذ نموده اند و در خصوص راه اندازی ماشین آلات واحداث خط تولید به شکل آزمایشی اعمالی را انجام داده اند به مراتب ذیل اعطاء میگردد  :
تقدیم مجوز تاسیس کسی که خواستار پروانه بهره برداری میباشد به وزارت صنعت و معدن
پر نمودن فرم های ثبت نام در خصوص تقاضای پروانه بهره برداری
رویت کارشناس ازاقدامات انجام شده در زمینه احداث ماشین آلات خط تولید و مطابقت دادن آن با شرایط مذکور در آیین نامه و اظهارنظر در خصوص پیشرفت پروژه
 پس از بازدید کارشناس و بررسی های لازم در خصوص طرح اجرایی بنابر مخارج صورت گرفته اقدام به تهیه فرم صدور پروانه مینماید و آن را بمنظور تایید به بخش معاونت میفرستد.
بعد از تایید و امضا این جواز از سوی معاونت یا مقامی که مسئول میباشد این فرم در اوراق متععدی تایپ گشته و اصل آن پس از تسویه حساب مخارج نیز به درخواست کننده تقدیم میگردد و نسخه های دیگر ان به سازمانهای مربوطه فرستاده میشود. 6-
پس بنابر انچه گفته شد تمامی بخشهای صنعتی که اقدامات اجرایی را انجام داده باشند چه جواز تاسیس دارا باشند چه نباشند با در نظر گرفتن دستورالعملهای مربوطه قادر به اخذ پروانه بهره برداری خواهند بود.

رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتقال پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری از ذخایر معدنی نیز به حساب می آید که دیوان عدالت اداری در این خصوص اعلام مینماید که پروانه بهره برداری قابلیت معاملات را به شکل کلی دارد بنابراین واگذاری اجزای این پروانه منطقی به نظر نمی آید پس تقسیم پروانه بهره برداری به جزء و معامله و انتقال آن به غیر را ممنوع دانسته و چنین معامله ای را برای این جواز قائل نشده است.

 

پروانه بهره برداری برای واحد های که دارای مجوز هستند صادر میگردد.  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به فعالیت ۴۰ درصدی واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی تهران گفت: موادغذایی، دستگاه های تولیدی و مواد اولیه بیش‌ترین آمار واردات در این استان را به خود اختصاص داده است. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یدالله صادقی در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: 40درصد تولید ناخالص داخلی کشور در استان تهران صورت می‌گیرد که این موضوع نشات گرفته از تمرکز واحدهای مختلف و توانایی اقتصادی این استان است.

وی ادامه داد: تقاضای شغل به دلیل رشد جمعیت و مهاجرت به این استان بسیار بالا است.
صادقی با اشاره به این که حفظ محیط زیست حائز اهمیت است، بیان کرد: طی یک سال اخیر 615 مجوز تاسیس شرکت با سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد تومان و اشتغال زایی 24 هزار و 270 نفر صادر شده است که عمدتا بهره برداری از این صنایع حدود 2سال زمان نیاز دارد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در این مدت پروانه بهره برداری 165 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 650 میلیارد تومان و اشتغال 6 هزار نفر صادر شده که در کنار آن مجوز  500 میلیارد تومان بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی صادر شده است.

وی با اشاره به این که 1150 میلیارد تومان مجوز توسعه و نوسازی به بهره برداری رسیده خاطرنشان کرد: 34 میلیون تن محصولات معدنی در استان تهران که 10 درصد تولید کشور را تشکیل داده تولید شده است.
او با بیان این که  15 هزار و 500 پروانه صنفی با اشتغال 40 هزار نفر صادر شده که 8838 واحد صنفی برای واحدهای  خدمات فنی و تولیدی بوده است، یادآور شد: 477 اتحادیه با 400 هزار واحد صنفی در استان تهران وجود دارد که در طی یک سال 120 انتخابات در اصناف صورت گرفته است.

صادقی بیان کرد: 2125 کارت بازرگانی در استان تهران صادر شده و15 هزار کارت بازرگانی که 50درصد کارتهای فعال کشور است مربوط به استان تهران است.
وی افزود: مجوز ثبت سفارش 68 هزار میلیارد دلار طی 131 هزار پرونده صادر شده که به معنی واردات قطعی نیست.
او از بازرسی 4 میلیون واحد با تشکیل 225 هزار پرونده که 5درصد از آن‌ها مرتکب خلاف شده بودند در استان تهران خبر داد و گفت: در هفته دولت 14 واحد صنعتی با اشتغال 700 نفر و سرمایه گذاری 133 میلیارد تومان آماده بهره برداری است.

وی بیان کرد: صدور مجوز تاسیس و سرمایه گذاری در استان تهران نسبت به مدت مشابه رشد قابل توجهی داشته که واحدهای فعال شهرک‌های صنعتی با ظرفیت 50درصدی در حال کار هستند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر این که مشکلات منابع مالی، سرمایه در گردش، به روز رسانی ماشین آلات تولید و تامین مواد اولیه در رشد تولید و صنعت تاثیر گذار بوده است، گفت: ار نیمه دوم سال 91 ضریب کاهندگی رشد تولید افزایش یافت.

صادقی خاطرنشان کرد: موادغذایی ، ماشین آلات تولید و مواد اولیه  با پشت سر گذاشتن کالاهای مصرفی بیش‌ترین آمار واردات را در استان تهران به خود اختصاص داده است.ن و تجارت خواهد شد.

 مراحل اخذ پروانه صنعتی

 1. پرسشنامه پروانه بهره برداري  از سازمان صنعت و معدن به وسیله متقاضی تکمیل می شود و تحویل سازمان صنعت و معدن داده می شود و بررسی و تایید می شود.
 2.  بعد از آن ظرفیت واحد صنعتی برای حداکثر تولید آن بر اساس ماشین آلات برای سه شیفت کاری سنجیده می شود.
 3. پروانه بهره برداری باید با در نظر گرفتن جلوگیری از آلودگی هوا وابسته به گرفتن جواز سازمان محیط زیست و برای مواد بهداشتی و دارویی و خوراکی وابسته به گرفتن مجوز وزارت بهداشت و درمان می باشد.
 4. پروانه بهره برداری برای تمامی واحد های صنعتی که یک یا چند خط تولید آنها آماده به بهره برداری رسیدن باشد صادر می شود.
 5. هزینه صدور پروانه بهره برداری به حساب شماره 310 خزانه باید واریز شود.
 6. پروانه بهره برداری در یک برگه رنگی که شامل اطلاعات می باشد با یک نامه ارسال پروانه بهره برداري تهیه می شود و به متقاضی داده می شود.
 7. و اگر زمانی پروانه بهره برداری مفقود شود با تقاضای کتبی آن شخص با بررسی مدارک و بازدید از محل و تایید فعالیت پروانه بهره برداری المثنی با همان مشخصات پروانه بهره برداری قبلی صادر می شود.و زمانیکه واحدهای صنعتی نتوانند تولیدی بنا به نداشتن ماشین آلات تولیدی و.. داشته باشند پروانه بهره برداری آن ها باطل می شود.
 

مزایای پروانه بهره برداری

اشخاصی که پروانه بهره برداری دارند می توانند در تمامی نمایشگاه ها جهت معرفی کردن محصولاتشان شرکت کنند.
برای ثبت برند برای واحد های صنفی داشتن مجوز و پروانه بهره برداری مورد نیاز می باشد.
برای گرفتن وام جهت خریدن ماشین آلات باید پروانه بهره برداری به بانک داده شود.
واحد های صنعتی ای که دارای پروانه بهره برداری می باشند و توانایی باز پراخت وام خود را نداشته اند این امکان را دارند که از بخشش جریمه بانکی بهره مند شوند و بدهی خود را به مدت یکسال بدهند.

لینک های مرتبط پروانه بهره برداری

مراحل و مراتب صدور پروانه بهره برداری

جواز بهره برداری

توضیحی در مورد پروانه ها

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

 • جواز تاسیس
 • ثبت برند
 • تهیه طرح توجیهی
 • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
 • مجوز محیط زیست
 • پروانه بهره برداری
 • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
 • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
 • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
 • جواز و مجوز صنایع