گواهی فعالیت صنعتی

برای ساماندهی گروه های صنعتی که مجوز نداشته اند صادر میگردیده


شرکت حامی صنعت لجور ارائه کننده گواهی فعالیت صنعتی.

این#مجوز بین سال های 64 تا 81 صادر گردیده و صرفا برای ساماندهی گروه های#صنعتی که#مجوز نداشته اند صادرگردیده و مصوبه هدیت وزیران را بعنوان پشتوانه ندارد.ولی از کلیه امکانات و تسهیلات مربوط به واحد های #صنعتی را شامل میشود

 

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع