کارت شناسایی کارگاه

مانند گواهی صنعتی برای بخشی از واحد های صنعتی صادر میگردیده است.

 


شرکت حامی صنعت لجور ارائه کننده کارت شناسایی کارگاه.

این #مجوز را به واحدهایی که از ازابتدای سال 1357 لغایت 1364 که دارای قدمت#صنعتی با دارای مدارک اسنمرار فعالیت#تولیدی داشته اند، طی مصوبه هئیت وزیران به این واحد ها #کارت شناسایی کارگاه صادر گردید.
کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع