آیا طراحی مجدد نشان تجاری به صنعت  برند شما کمک می کند یا به آن ضرر می زند؟ (نقش تعهد به صنعت  برند)

طراحی / متدولوژی/ رویکرد : این پژوهش از یک آزمایش زمینه یاب با 632 پاسخ دهنده استفاده کرده و دو صنعت  برند کفش را مورد آزمون قرار می دهد

مطالعه بیشتر...

مانند گواهی صنعتی برای بخشی از واحد های صنعتی صادر میگردیده است.

مطالعه بیشتر...
کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع