افراد حقوقی یا حقیقی جهت انجام فعالیت اقتصادی – تولیدی گواهی تأسیس دریافت می کنند که به آن ها اجازه می دهد در یکی از شهرک های صنعتی که در جواز تاسیس آمده،محصولی را که در جواز تاسیس ذکر شده؛ تولید کنند.

 

مرجع جواز صادر شده بر طبق نوع فعالیت، مختلف می باشد؛ مثلا جواز تأسیس تولید محصولات کشاورزی باید از وزارت جهاد کشاورزی صادر شود.
جواز تاسیس از وزارت صنعت و معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت و یا سایر ارگان ها با توجه به نوع محصول، صادر می گردد.

اعتبار جواز

جواز تأسیس به مدت یکسال از زمان صدوراعتبار دارد و پس از گذشت زمان اعتبار یکسال، کارشناس می تواند با در نظر گرفتن میزان پیشرفت،رأی به تمدید داده و در صورت اینکه متقاضی درخواست تمدید ندهد،جواز به طور خورکار از اعتبار خارج شده و باطل می شود.

انتقال به غیر

جواز تاسیس را می شود به غیرمنتقل کرد ولی بهتر است که از اول خود فرد جواز تأسیس بگیرد مگر در شرایط و موارد ویژه.

هنگام اخذ جواز

در یک جواز تاسیس کالاهای مرتبط که کد آیسیک های هم راستا داشته باشند و فرآیند تولیدشان از نظر ماهیت و خط تولید به یکدیگر نزدیک باشد؛ باید باهم ذکر شوند.

مزایای اخذ جواز

زمین صنعتی در شهرکهای صنعتی به نرخ مصوب دولتی فقط با پرداخت 30% نقد و 70% اقساط 36 ماهه

ثبت برند فارسی برای محصولات در اداره ثبت علامت های تجاری

شرکت در نمایشگاه های تجاری داخلی و خارجی

دریافت تسهیلات دولتی با سود تولیدی و بازپرداخت بلند مدت

و.....

مدت زمان لازم برای اخذ

مدت زمان لازم بر حسب سازمان و مرجع صادر کننده جواز تاسیس متفاوت می باشد.مدت زمان دریافت جواز از صنعت حدودا ۱۴ روز تا 1 ماه ، از وزارت جهادکشاورزی بین 2 الی 4 ماه و از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 2 الی 3 ماه می باشد.

میزان حق تمبر و مالیات برای صدور

پرداخت فیش های حق تمبر و مالیات صادره توسط مرجع صادرکننده جواز تاسیس بر عهده سرمایه گذار می باشد.

مدارک لازم برای اخذ

شخص حقیقی باید برای اخذ جواز، کپی شناسنامه و اصل کارت ملی به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی خود را به همراه داشته باشد.

شخص حقوقی، باید کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی تهیه و ارائه دهد.

تفاوت جواز حقیقی و جواز حقوقی

تفاوتی در آن ها مشاهده نمی شود ولی بانک ها تسهیلات را بیشتر به طرح ها و جوازهای تاسیس حقوقی ارائه می دهند.

تهیه طرح توجیهی جهت اخذ جواز

الزام ارائه طرح توجیهی با توجه به مراجع صادرکننده جواز تاسیس متفاوت می باشد به طور مثال اگر مرجع صادر کننده جواز وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشد نیازی به طرح توجیهی کامل نیست و جواز تاسیس بر اساس پیش طرح توجیهی PFS صادر میشود اما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بدون طرح توجیهی کامل اقدام به صدور جواز تاسیس نمی نماید.

مراحل گرفتن جواز تاسیس با مشاوره

- ارائه مشاوره رایگان و بررسی اولیه نوع فعالیت مد نظر سرمایه گذار توسط مرکز
- عقد قرارداد مشاوره با مرکز و اخذ پیش پرداخت
- ارائه مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز تاسیس بر حسب نوع فعالیت و مرجع صادر کننده توسط متقاضی
- تشکیل پرونده و پرکردن کلیه فرم های اداری و سامانه خدمات الکترونیکی در مرجع صادر کننده توسط کارشناسان مرکز
- اخذ موافقت اولیه و پیگیری ارجاع پرونده به کارشناسان فنی و اقتصادی مرجع صادر کننده
- تحقیق و بررسی تقاضا از طریق کارشناسان مرجع صادرکننده 
- پیگیری و حضور در جلسه دفاع از طرح و رفع اشکالات احتمالی مد نظر کارشناسان مرجع صادرکننده
- اخذ تاییدیه درخواست جواز تاسیس از رئیس و معاون مرجع صادرکننده 
- پیگیری ارجاع پرونده جهت صدور فیش های واریز حقوق دولتی.
- حضور سرمایه گذار در اداره مربوطه برای پرداخت فیش های مالیات و حقوق دولتی و امضا مدارک
- صدورو دریافت جواز تاسیس

شرایط ابطال جواز تاسیس

جواز تاسیس به درخواست شخص معترض و یا تمام شدن مدت زمان قانونی جواز ابطال و ازدرجه اعتبار آن کم می شود.

محدودیت های صدور جواز در استان تهران

 در محدوده 120 کیلومتری شهر تهران به غیر از صنایع دارویی، پزشکی و غذایی، برای صنایع دیگر جواز تاسیس صادر نمی شود.

جواز برای ثبت برند

بمنظور ثبت نام تجاری (برند) و علائم تجاری فارسی بمنظور تولید و بسته بندی، شخص متقاضی بایستی دارای جواز تاسیس با مدارکی مربوط به تولید یا بسته بندی باشد.

 

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع