شورای همکاری #گمرکی و سازمان جهانی #گمرک ، #گمرک را به شرح زیر تعریف نموده‌اند:

مطالعه بیشتر...

  آرم گمرك جمهوری اسلامی ایران نمادی از واژه گمرك و در بردارنده مفاهیمی به شرح زیر است:‏

مطالعه بیشتر...

 تعاریفی در باب گمرک:
اظهار كا لا: بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را دربا ر ه كالا مشخص مي كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد

مطالعه بیشتر...

1-ضمن اطلاع رساني مناسب،سرويس ارزيابي جداگانه اي براي تسريع در ترخيص كالاهاي واحدهاي توليدي و شركتهاي بازرگاني متولي امر واردات كالاهاي واحدهاي توليدي فراهم و به قيد فوريت در اولويت انجام تشريفات گمركي قرار گيرند ...

مطالعه بیشتر...

گمرک ایران با صدور بخشنامه ای خطاب به ستاد نظارت گمرکات استان‌ها و ادارات کل گمرکات کشور با اعلام شرایط معافیت ماشین الات خط تولید وارداتی واحدهای تولیدی اعلام کرد

مطالعه بیشتر...

مقررات گمرکی : قوانين و مقررات اعم از آيين نامه هاي اجرائي،دستورالعملها و بخشنامه هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است...

مطالعه بیشتر...

حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي شود....

مطالعه بیشتر...


صدور احكام معافيتهاي گمركي بر اساس بند 4 ماده واحد قانوني اصلاح بند (( ي )) (( تبصره ((1 )) قانون بودجه سال 1385 شماره 69661/551 مورخ 31/4/1385 مبني بر ابقاء ماده واحده مورخ 24/2/59 شوراي انقلاب اسلامي براي ماشين آلات توليدي خطوط توليد صنعتي و معدنيدر جهت حمايت از سرمايه گذاريهاي لازم در زمينه هاي توليدي...

مطالعه بیشتر...

كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:

ورود قطعي

ورود موقت
ورود موقت براي پردازش..

مطالعه بیشتر...

تشريفات قبل از اظهار

شركتهاي حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه اي از فهرست كل بار و....

مطالعه بیشتر...
کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع