به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، درپی ثبت شركت خدماتی ناحیه صنعتی آئینه‌ورزان دماوند، نشست هماهنگی نقل و انتقال اداره امور این ناحیه صنعتی به شركت خدماتی روز گذشته با حضور مشاور مدیرعامل......

مطالعه بیشتر...

فعالیتهای عملیاتی معاونت امور #صنایع

1- راهبری استراتژی های توسعه #صنایع تبیین شده وفراهم کردن زمینه های ایجادوتوسعه واحدهای
جدید در چارچوب استراتژی های صنعتی وسیاستهای کلی اعلام شده از سوی وزارت متبوع

مطالعه بیشتر...
کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع