ثبت برند و علائم تجاری خدمات و کالاهای تولید شده توسط یک شخص را از ما بقی کالا ها هم جدا می نماید که این برند و علائم تجاری به هر علامت قابل مشاهده ای که نشاندهنده کیفیت کالا ها و یا خدمات می باشد و در اظهارنامه ثبت معرفی شده است گفته می شود.در واقع ثبت برند و علائم تجاری یک عنوان برای معرفی اشخاص می باشند.

ثبت برند و علائم تجاری یک ارتباط بین معانی و تصاویر می باشد و این ویژگی ثبت برند و علائم تجاری می باشد که یک تصور ذهنی برای افراد ایجاد می کند که در مورد خرید کالا یا استفاده از خدمات تصمیم گیری نمایند.

هدف ثبت برند و علائم تجاری :

ثبت برند و علائم تجاری با شناسانده شدن کالا و خدمات و دادن سود به صاحبان آنها نه تنها در کشور بلکه در جهان سرمایه گذاری می کنند و از ارائه خدمات تقلبی و بی کیفیت با نام آنها جلوگیری می کنند.و همچنین با ثبت برند و علائم تجاری صاحبان برند با پرداخت هزینه آن صاحبان آن کالا یا خدمات را با دادن حقوق انحصاری برای یک زمان خاص یا نا محدود با پرداخت هزینه  محافظت می نمایند.

روش ثبت برند و علائم تجاری :

یک درخواست شامل طرح و رنگ و مشخصات آرم و همچنین مشخصات کالا در دفتر ملی یا دفتر منطقه ‌ای باید ثبت گردد . و این ثبت برند و علائم تجاری باید بیان کننده مشخصات محصول باشد و مصرف کننده را فریب ندهد.

بایدها و نبایدهای ثبت برند و علائم تجاری  :

ثبت برند و علائم تجاری  ای امکان پذیر می باشد که آن برند شامل ترکیبی از حروف و یا اعداد باشد و یا شامل تصاویر باشد و یا علائم سمعی موسیقی قابلیت ثبت شدن دارند و همچنین به علاوه بر این علائم تجاری محصولات علائم اتحادیه ها , تصدیق نامه ها و علامت های استاندارد قابل ثبت می باشند.

ثبت برند و علائم تجاری  برای هر کشوری تابع قوانین خاصی می باشد برای مثال ثبت برند و علائم تجاری  ای که دارای پرچم ایران باشد و یا ثبت برند و علائم تجاری  موسسات رسمی مثل هلال احمر و... باشد ممنوع می باشد

مزایای ثبت برند و علائم تجاری   :

-          ثبت برند و علائم تجاری  تضمین کننده تشخیص محصولات توسط مشتریان می باشد.

-          ثبت برند و علائم تجاری   به شرکت ها و تولید کننده ها اجازه جدا سازی محصولات و خدماتشان را می دهد.

-          ثبت برند و علائم تجاری  برای گرفتن وام مفید واقع می شود.

-          ثبت برند و علائم تجاری   به کار شما ارزش می دهد.

-          ثبت برند و علائم تجاری  از اجزای  ضروری برای مجوز های اعطای نمایندگی می باشد.

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع