هدف از تدوین این مجموعه ارائه ضوابط، مقررات قوانین مربوط به صدور پروانه های ساخت  بهداشتی و مجوزهای گشایش و ترخیص کالاهای وارداتی با هدف  اطلاع رسانی متقاضیان و آشنایی بیشتر آنان در
تهیه مدارک لازم.....

هدف از تدوین این
مجموعه ارائه ضوابط، مقررات قوانین مربوط به صدور پروانه های ساخت  بهداشتی و
مجوزهای گشایش و ترخیص کالاهای وارداتی با هدف  اطلاع رسانی متقاضیان و آشنایی بیشتر آنان در
تهیه مدارک لازم و تسریع بیشتر در انجام این امور ونیز ایجاد وحدت رویه اجرایی در
تمام دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور، است.


 تعاریف: مجوز بهداشتی به
پروانه تاسیس، مسئول فنی ،بهره برداری و ساخت، ومجوز ورود، ترخیص و صادرات محصولات
شامل قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی،گفته می شود. 1- پروانه تاسیس:‌ به مجوزی گفته می شود که بعد از صدور
پروانه بهره برداری صنعتی یا کارت شناسائی یا پروانه گواهی فعالیت صنعتی از وزارت
صنایع یا جهاد و براساس اصول که قبلا هماهنگ شده است، توسط معاونت غذا
ودارودانشگاه، صادر می شود.2-  پروانه مسئول فنی: مسئول فنی به فردی گفته می
شود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید، در کارگاهها و کارخانجات، با
مدارک تحصیلی حداقل، کارشناسی باشد. موسسات مشمول قانون در زمان اخذ پروانه ساخت، باید
دارای مسئول فنی تائید شده از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه بوده، و پروانه
مسئولیت فنی را گرفته باشند.3 -  پروانه بهره برداری: برای واحد تولیدی، درصورت
داشتن شرایط و ضوابط، از نظر تجهیزات و امکانات و پس از صدور پروانه تاسیس ومسئول
فنی، صادر می شود.4-  پروانه ساخت: پروانه ساخت به مجوزی گفته می شود
که فرمول ساخت تایید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در آن درج
شده باشد و زمانی صادر می شود که پروانه های تاسیس، مسئول فنی و بهره برداری صادر
شده باشد.5- مجوز ورود کالا: مجوزی است که بر طبق مقررات واردات و
صادرات وزارت بازرگانی و در صورت تکمیل مدارک مربوطه، توسط اداره کل نظارت بر مواد
غذایی و بهداشتی و یا ادارات تابعه، برحسب مورد، پس از طی مراحل قانونی و بررسی
های لازم، صادر می شود و در واقع موافقت اولیه برای ورود کالای مورد نظر، به
کشورمی باشد.6-مجوز ترخیص کالا: مجوزی است که پس از ورود کالا به
گمرکات کشور و پس از تائید قابلیت مصرف و طی مراحل قانونی، برابر مقررات مربوطه،
صادر می شود.کلید واژه ها :پروانه ساخت بهداشت

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع