انواع برند

جمعی

به یک جمع قانونی تعلق دارد و دسته و گروهی خاص که کالا تولید می کردند و خدمات ارائه می دادند را معرفی می کند.به طور مثال اتحادیه شالیکاران شمال

تضمینی

احتمال دارد توسط هر کس که بتواند کالا وخدمات خود را با استندارد تعیین شده وفق دهد، مورد استفاده قرار می گیرند. مانند ایزو ها

مشهور

این برند ها چه ثبت شده باشند و چه ثبت نشده باشد، در کشور و در میان مردم، مشهور است.

 

انواع ثبت برند

- ثبت برند در ایران

برند فارسی :باید نام برند در یک کدام از فرهنگ های معتبر فارسی موجود باشد.حتی اگر نام برند به فارسی نوشته شود ولی معنای خارجی داشته باشد،برند لاتین محسوب مسی شود.

برند لاتین:در ابتدا به اخذ کارت بازرگانی نیازمند می باشد. و نام برند یک لغت غیر از فارسی است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در ایران

 • ارائه اظهارنامه از طریق فایل الکترونیکی
 • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی متقاضی
 • مدارك نماينده قانونی درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی شکل بگیرد.
 • گرافیکی، کپی یا تصویر ازعلامت درخواستی حداکثر درابعاد 10×10 سانتی متر
 • ارائه مدارک فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز تأسیس از صنایع

- ثبت بین المللی (ثبت مادرید)

با نگاهی به تاريخچه كنوانسيون پاریس در مورد حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به دلیل حمایت از علائم تجارتي به صورت بين المللی به علت كنوانسيون مزبور صاحب علامت باید تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهای مختلف به زبان های مختلف با پرداخت هزينه های گوناگون و صرف زمان طولانی،به شکل جداگانه ارائه نماید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت بین امللی 

نامه درخواست علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاري با درج اسامي كشورها

معرفي نامه برروي سربرگ شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستری  

كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت و ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي و در صورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستری .    

اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت علامت تجاري درايران جهت رؤيت و كپي آن جهت ضبط در پرونده يا ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري  

تكميل فرم مخصوص لاتين پس ازمشخص شدن كشورهاي موردنظرمتقاضي  

برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهر و امضاء متقاضي

 

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

 • جواز تاسیس
 • ثبت برند
 • تهیه طرح توجیهی
 • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
 • مجوز محیط زیست
 • پروانه بهره برداری
 • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
 • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
 • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
 • جواز و مجوز صنایع