نشان و علامت کاربردی استاندارد

پاسخ این سوال در رشته های
مختلف تولیدی کمی با یکدیگر تفاوت می نماید و در لوازم خانگی تقریبا اصول کلی
دریافت نشان و علامت کاربردی استاندارد برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری بشرح
زیر می باشددارا بودن مجوز فعالیت
مطابق با فرآورده ای که واحد قصد تولید آن را دارد بنابراین به عنوان مثال
برای تولید یخچال نمی توان از مجوز ماشین لباسشویی استفاده نمود و
می بایست در ابتدا برای تولید درخواستی از صنایع و یا اتحادیه صنفی
مربوطه در خواست گواهی فعالیت و یا پروانه کسب دریافت نمودداشتن مجوز صنایع (گواهی فعالیت،جوازتاسیس،پروانه بهره
برداری،کارت شناسایی،)
برای دریافت پروانه استاندارد الزامیست
و بدون داشتن آن پروانه استاندارد صادر نخواهد شد قوانین و روش دریافت مجوز
در استانهای مختلف کشور می تواند ساده و یا بسیار سخت باشد با مراجعه به ارگان
مربوط به شغل خود می توانید شرایط اخذ مجوز را دریافت نمایید امکانات تولید

داشتن فضا و امکانات کافی برای خط تولید و کنترل
کیفیت یکی دیگر از الزامات می باشد ولی لزوما مالک کارخانه بودن و یا تمامی محصول
را بصورت کامل تولید نمودن اجباری نیست بدین معنا که واحد می تواند یک خط
کوچک مونتاژ نهایی داشته و قطعات را از بازار و یا سایر واحدهای تولیدی
خریداری نمایددرخواست کتبی از اداره کل
استاندارد


در خواست کتبی مبنی بر تقاضای دریافت پروانه
استاندارد
از اداره کل استاندارد استان مربوطه مبنی بر دریافت اجازه
تولید آزمایشی و نمونه برداری از خط تولید که معمولا بسته به نوع
فراورده در تعداد محدود به واحد اجازه تولید داده می شود و واحد تولیدی به
هیچ عنوان حق عرضه کالای تولید شده به بازار را تا دریافت پروانه
ندارداستخدام کارشناس کنترل کیفیت

واحد
تولیدی
می بایست مبادرت به استخدام کارشناس کنترل کیفیت (تحصیلات
لیسانس ) در رشته اعلامی توسط  موسسه استاندارد
نموده و طی نامه کتبی وی را به اداره کل استاندارد استان مربوطه معرفی
نماید ، پس از تایید صلاحیت نامبرده و طی دوره تخصصی آزمونها و قبولی برای ایشان پروانه
تایید صلاحیت صادر خواهد شد.ثبت علامت تجاری (نشان و علامت کاربردی استاندارد)

یکی دیگر از الزامات دریافت نشان استاندارد داشتن
علامت تجاری ثبت شده در اداره کل ثبت علائم کشور بوده و تولید کننده موظف
است تصدیق مالکیت علامت تجاری را به اداره استاندارد تقدیم نمایدایجاد آزمایشگاه
کنترل کیفیت


واحد تولیدی می
بایست متناسب با نوع محصول و آزمونهای مربوطه در محل تولید آزمایشگاه مجهز
به تستر ها و دستگاههای آزمون تخصصی آن محصول را تهیه نموده و محل مناسبی
را به تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت اختصاص دهد که در حین دریافت پروانه
استاندارد
و پس از دریافت ، مسئول کنترل کیفیت در آن کیفیت کالا را
کنترل نماید ،کامل بودن و کالیبره بودن تجهیزات می بایست به تایید اداره
استاندارد
برسد.تدوین نظامنامه

تهیه یک کتابچه بعنوان نظامنامه کنترل کیفیت از مجموعه
باید ها و نباید ها و دستورالعمل های کنترل کیفیت برای تولید فراورده ها در محل
تولید به منظور ایجاد قوانین درون سازمانی برای کنترل مستمر کیفیت و افزایش
راندمان و رسیدن به کیفیت پایدار
واحدهای
تولیدی
پس از دریافت پروانه استاندارد ملی ایران در
بازدیدهای دوره ای و نمونه برداری از انبار و یا خط تولید و یا بازار فروش
کنترل شده و در صورت عدم تطابق محصول با استاندارد پروانه استاندارد صادره
باطل خواهد شد ، معمولا اعتبار پروانه استاندارد یک سال بوده و واحد
تولیدی
موظف است همه ساله نسبت به تمدید پروانه و واریز وجه اعتبار
اقدام نماید.

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع