یکی دیگر از خدمات حامی صنعت لجور، تهیه زمین در شهرک های صنعتی می باشد. طراحی کردن شهرک های صنعتی باید در اکثر رشته های صنعتی قابلیت سرمایه گذاری هم داشته  باشد که تاسیسات زيربنايي لازم برای توليد و  ارائه خدمات صورت گرفته است.


تهیه زمین در شهرک های صنعتی عمومی برای همه رشته های صنعتی امکان پذیر می باشد اما تهیه زمین در شهرک های صنعتی تخصصی برای بعضی از رشته های صنعتی امکان پذیر می باشد.همچنین جواز تاسیس  با رفتن به سازمان صنایع و معادن آن استان وتکمیل کردن فرم ها جواز تاسیس صادر میشود.


هر تقاضا کننده برای  تهیه زمین در شهرک های صنعتی  باید هزینه ساخت و ساز شهرک صنعتی را با توجه به موقعیت و متراژ زمین به صورت قسطی یا نقد بدهد و همچنین در صورتیکه قبل از اینکه این اقساط تمام شود بتواند پروانه بهره برداری را بگیرد از پرداختن نیمی از اقساط و یا کل آن معاف می گردد و انتقال قطعی مالکیت به او صورت می گیرد.انتقال زمین در شهرک های صنعتی اگر در آن ساخت و ساز انجام شده باشد با مجوز شرکت شهرکهای صنعتی و همچنین رعایت کردن مقررات امکان پذیر است و در غیر از این صورت مجاز نمی باشد.


برخی از مشوق ها و تخفیف های  تهیه زمین در شهرک های صنعتی :

 

-    واحد هایی که در شهرک های  صنعتی زود تر از زمان تعیین شده به بهره برداری می رسند بخشی از قسط های آنها بخشیده می شود.
-    دریافت بخشی از هزینه های تاسیسات به صورت نقد و اقساط.
-    صدور سند مالکیت بعد از گرفتن پروانه بهره برداری.
-    متقاضیان تهیه زمین در شهرک های صنعتی در صورت داشتن برنامه زمانبندی حداکثر یکسال برای ساخت و ساز 5 درصد تخفیف شامل آن می شوند.
-    واحد های صنعتی بر اساس قانون مالیات بنا بر محل استقرار در مناطقی که توسعه کمتری داشته اند از پرداخت مالیات برای 10 سال با مقدار 100 درصد و سایر نقاط 4 سال به میزان 80 درصد از پرداخت مالیت معاف می شوند و واحد هاي صنعتي  اطراف شهرهاي بزرگ شامل معاف از مالیات نمی شوند و همچنین کارخانه های که اطراف شهر های بزرگ هستند با انتقال دادن تاسیساتشان به شهرک های صنعتی 5 سال معاف از مالیات میشوند.


برخی از مزایای تهیه زمین در شهرک های صنعتی :


-    از قانون شهرداری ها مستثنی می باشد.
-    نیاز نداشتن به مجوز های جدا از اداره های مختلف.
-    صادر کردن رایگان  جواز پایان کار وجواز  احداث ساختمان در زمان کوتاه.
-    استفاده از تاسیسات و امکانات فراهم شده مانند اسفالت ، شبكه توزيع برق و....
-    هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به علت استفاده کردن  از خدمات مشترك مانند آب و برق کاهش پیدا می کند.

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع