• برای دریافت پروانه کسب رستوران و یا جواز کسب سلف سرویس در قدم نخست بایستی به اتحاديه «صنف رستوران و سلف سرويس» بروید.
 • کمترین مساحت لازم به جهت راه اندازی يک رستوران، 80 متر و راه اندازی سلف سرويس، 100 متر می باشد.
 • مکان سلف سرویس و یا رستوران بایستی با دستگاه های سردکننده، يخچال هاي ايستاده ويتريني، يخ ساز، اجاق گاز، فرهاي گوناگون، چرخ گوشت، انواع ظروفپخت و پز و انواع ظروف پذيرايي تجهیز شده باشد، در حقیقت بایستی از مكانات كافي برای پخت انواع غذاهاي ايراني و فرنگي برخوردار باشد.
 • برخورداری از پاركينگ،عدم واقع شدن در آزادراه،حريم چهارراه يا مجاورت با مدرسه دخترانه و تاسیس در خیابان اصلی از شرایط لازم برای گرفتن جواز کسب رستوران و سلف سرویس می باشد .
 • در سلف سرویس سرو غذا با انتخاب و سلیقه مشتری می باشد.
 • برخورداری از حداقل 5 سابقه كار به تشخيص هيئت مديره هم برای تاسیس رستوران  و هم سلف سرویساجباری می باشد

راهنمای مجوز تاسیس رستوران و مدارک لازم

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. تحویل سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه رسمی یا عادی و یا مبایعه نامه و یا حکم قطعی دادگاه حاکی بر ضرورت تنظیم اجاره نامه یا رسید پرداخت اجاره بها معتبر و یا تحویل قرار دادهای مندرج فی مابین درخواست کننده پروانه کسب با ادارات و سازمانهای دولتی , نهاد ها , شهر داری ها , شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی , شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی ( تحویل اصل سند مالکیت برای احراز مالکیت موجر یا فروشنده در باره اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه عادی الزامیست)
 3.  چنانچه ملک موروثی باشد تحویل رضایت محضری سایر وراثت به همراه اصل و فتوکپی شناسنامه ورثه و اصل و فتوکپی گواهی حصر وراثت ضروریست.
 4.  تحویل سابقه کاربری تجاری یا اداری و یا کارگاهی محل کسب
 5.  کسب رضایت مالک به جهت تغییر حرفه
 6. تحویل اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی ازهمه صفحات شناسنامه
 7.  اصل و کپی کارت ملی
 8.  گواهی پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت
 9.  تحویل گواهی معتبر مبنی بر دارا بئدن از معافیت تحصیلی یا پزشکی دانشجویان
 10.  تحویل گواهی معتبر از دانشگاه مربوطه و پر کردن فرم تعهد نامه
 11. تحویل آخرین مدرک تحصیلی ( به جز درخواست کنندگانی که سن آنها از 50 سال به بالا است).
 12.  دوازده قطعه عکس 3 در 4
 13.  رعایت حدود صنفی 300 متر.
 14.  کد پستی 10 رقمی واحد صنفی ( کپی قبض تلفن واحد صنفی).
 15.  چنانچه از شریک یا شرکائی برخوردار است  تحویل فتوکپی شناسنامه از همه صفحات و رضایت محضری شریک و شرکا ضروریست.
 16.  در صورت برخورداری از پروانه کسب در گذشته تحویل کپی آن اجباریست
 17.  در صورتی که درخواست کننده پروانه , خانم باشد معرفی یک مرد به عنوان مباشر ضرورت دارد .
 18.  در تابلو سر درب واحد صنفی استفاده از نام ها و عناوین و نیز اصطلاحات بیگانه حذر شود ,نام تابلو با کلمات فارسی برگزیده شود

سپس تمامی اسناد را به پليس +10 ارائه نماید. در پی آن پرونده به اماكن ارسال می گردد تا چنانچه نقصی از نظر اماكن داشت، رفع گردد.

شرايط براي راه اندازی رستوران هاي سنتي اندکی متفاوت است.

جواز تاسیس در حقیقت برگیست که به وسیله آن به دارنده جواز اجازه داده میشود در قاب طرح مورد تصویب وزات صنایع و معادن نسبت به احداث واحد تولیدی درشهرک صنعتی اقدام نماید.

مراحل اخذ جواز تاسیس :

مطالعه بیشتر...

دستورالعمل راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی تاکسیرانی

به جهت دست‌ رسی به گسترش پایدار شهری و در راستای انجام قانون برنامه چهارم گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برابر با بند الف 3-4 تبصره 13 قانون بودجه سال 1385، مبنی بر تشکیل شرکت‌های تعاونی و خصوصی تاکسیرانی شهری، دستورکار اجرایی شرکت‌های مذکور بدین شرح می باشد.

مطالعه بیشتر...

اخذ جواز تاسیس صنایع

جواز تاسیس به مجوزی اطلاق می شود که وزارت صنایع به جهت راه اندازی یک واحد تولیدی صادر می کند. شرکت ها و اشخاص در چارچوب واحد های حقیقی و حقوقی قادرند این جواز تاسیس را اخذ نمایند به شرط آن که هدفشان تاسیس یک واحد تولیدی مانند کارخانه باشد. نخستین گام راه اندازی کارخانه یا تولیدی اخذ جواز می باشد.

با توجه به سند چشم انداز کشور و پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی، دولت ویژگی های خاصی را در این مسیر به تولید کنندگان اعطا نموده که پرداخت وام های بلند مدت و بدون سود های بهره ای به جهت راه اندازی معادن و کارخانجات همراه با دریافت جواز تاسیس در شهرک های صنعتی یکی از این ویژگی ها می باشد.

مطالعه بیشتر...

ماده 1: مقدمه

به جهت  انسجام بخشیدن به از قسمتی فعاليتهاي مرتبط با پژوهش و فناوري و ارائه بهتر وظايف شوراي نظارت و ارتقاء تشكيلات پژوهشي و به استناد بند 2 ماده 3 آيين‌نامه شوراي مذکور، مصوب پنجاه و سومين جلسه هيات‌ امناي جهاددانشگاهي، دستورالعمل تاسيس پژوهشكده در جهاددانشگاهي بدین شرح ارائه می شود.

 

ماده 2 : تعريف

پژوهشكده محلی می باشد كه در آن تحقيقات بنيادي، كاربردي و توسعه اي در يك حیطه و يا به شکل ميان رشته اي منطبق با خواسته های اساسي و اولويتهاي پژوهشي كشور انجام می شود و از دست کم سه گروه پژوهشي مرتبط برخوردار است.

 

ماده 3: مراحل تاسيس

پژوهشكده مي‌تواند به وسیله پژوهشگاه‌ها، واحدها و يا به صورت مجزا مطابق با شرايط مذکور در اين دستورالعمل تقاضا و بعد از طي مراحل قانوني تاسيس گردد. مجوز تاسيس پژوهشكده بعد از تاييد ضرورت و مستندات لازمهبه وسیله معاونت پژوهش و فناوري و دریافت مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط طي مراحل زير در دو قالب «موافقت اصولي» و «موافقت قطعي» صادر مي‌گردد.

1-3- مراحل مشترك صدور موافقت اصولي و قطعي

1-1-3- فرستادن تقاضا مورد نظر به همراه كاربرگ پر شده از جانب واحد/ پژوهشگاه متقاضي به معاونت پژوهش و فناوري.

2-1-3- ارزیابی اوليه و هم خوانی با سياستهاي جهاد دانشگاهي و شرايط و خصوصیات مذکور در اين دستورالعمل،‌ ایجاد پرونده و فرستادن به گروه يا گروه‌هاي متخصص ذيربط با برخورداری از شرايط مورد نظر و يا رد تقاضا و اعلام دلایل آن به متقاضي.

3-1-3- بررسی تخصصي تقاضا مذكور و كاربرگ‌هاي پر شده و اصلاح،‌ رد يا تاييد كميت و كيفيت فعاليت‌هاي علمي - پژوهشي، همگرايي گروه‌ها در حیطه مورد نظر به وسیله گروه تخصصي ذيربط و فرستادن به دفتر برنامه ريزي پژوهشي.

4-1-3- تشكيل شوراي نظارت و ارتقاء تشكيلات پژوهشي برای ارزیابی، اصلاح، رد و يا تاييد نهايي تقاضا مورد نظر.

5-1-3- ابلاغ مصوبات شوراي نظارت و ارتقاء تشكيلات پژوهشي از سوی رئيس جهاددانشگاهي .

6-1-3- تشكيل شوراي علمي پژوهشكده وفق مقررات.

 

2-3-مراحل اختصاصي صدور موافقت قطعي

1-2-3- فرستادن مصوبه شوراي نظارت و ارتقاء تشكيلات پژوهشي جهت تایید موافقت قطعي به هيات امناء.

2-2-3-تنظيم اساسنامه پژوهشكده وفق اساسنامه الگوي مصوب هيات امناء‌ ارايه به رئيس جهاددانشگاهي برای امضاء و ابلاغ.

 

ماده 4: شرايط صدور موافقت اصولي

1-1-4- هماهنگی و هم خوانی اهداف و حیطه های فعاليت پژوهشكده با سياست هاي پژوهشي جهاددانشگاهي و ملزومات كشور.

2-1-4- ارايه حیطه و حوزه فعاليتي ویژه و معين همراه با علت و توجيه كافي(علمي، فني و اقتصادي) هماهنگ با سياست‌ها و برنامه هاي جهاد دانشگاهي و اولويت‌هاي پژوهشي و فناوري ملي و منطقه‌اي.

3-1-4- برقراری هماهنگي و تعائل بین حیطه هاي فعاليت علمي و تخصصي بخش های معرفي شده پژوهشكده به جهت تشکیل هم افزايي علمي و فناوري براي رسیدن به مقاصد مورد نظر.

4-1-4- ارايه برنامه احرايي صحیح جهت جذب نيروي انساني، قابلیت های مالي،‌ كالبدي و تجهيزاتي و فناوري لازم.

5-1-4- برخورداری از دست کم 3 گروه پژوهشي كه کار  آنها در يك حوزه علمي متمركز باشد.

تبصره: دست کم يكي از گروه‌هاي معرفي شده جهت تاسيس پژوهشكده بايستی از موافقت حتمی برخوردار باشد و سایر گروه‌ها چنانچه از موافقت اصولي برخوردار بودند بایستی دست کم يكسال از تاريخ ارايه مجوز اصولي آنها گذشته باشد.

6-1-4- برخورداری از حداقل نيروي انساني در هر کدام از گروه هاي پژوهشي، مطابق با ضوابط دستورالعمل تشكيل گروه‌هاي پژوهشي.

تبصره : دست کم 2 نفر از اعضاي هيات علمي تمام وقت معرفي شده بايد از مدرک دكتري برخوردار باشند.

7-1-4- اعتبار موافقت اصولي حداكثر 3 سالمی باشد كه طبق برنامه اجرايي ارايه شده از سوی پژوهشكده،‌ توسط شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي جهاد دانشگاهي تعيين می گردد.

 

ماده 5: شرايط صدور موافقت قطعي

ارايه تقاضا موافقت قطعي جهت تاسيس پژوهشكده بعد از گذراندن دست کم يك سال از ارايه مجوز اصولي آن و رعايت شرايط زير میسر خواهد بود.

1-5- برخورداری از نيروي انساني، امكانات مالي، كالبدي و تجهيزاتي موردنياز.

2-5- برخورداری از موافقت اصولي از مراجع ذيربط ( وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

3-5- اراية برنامه ميان مدت توسعه مصوب شوراي علمي پژوهشكده ( دست کم 3 ساله)

4-5- برخورداری از دست کم سه گروه پژوهشي مرتبط و داراي موافقت قطعي.

5-5- برخورداری از دست کم 11 نفر عضو هيات علمي و 10 نفر همكار پژوهشگر ( حداقل با درجه كارشناسي ارشد) تمام وقت مرتبط با حیطه فعاليت پژوهشكده.

تبصره1: چنانچه بيش از 3 گروه پژوهشي، معرفی می نمایید بایستی متناسب با تعداد و نوع مجوز گروه‌هاي اضافه شده وفق مفاد متناظر باشد و دستورالعمل تشكيل گروه‌هاي پژوهشي به تعداد حداقل نيروي انساني اعلام شده افزوده خواهد شد.

تبصره 2: يك سوم از اعضاي معرفي شده وفق بند 5-5 بايستی از افراد معرفي شده در زمان دریافت مجوز اصولي باشند و يا اينكه دست کم 2 سال از دوره فعاليت آنها با پژوهشكده گذشته باشد.

تبصره 3: دست کم 3 نفر از اعضاي معرفي شده از مدرک دكتري برخوردار باشند.

6-5- پایاندادن بهدست کم يك طرح پژوهشي با همكاري حداقل 2 گروه پژوهشي پژوهشكده ذيربط بعد از زمان دریافت مجوز اصولي.

7-5- چاپ دست کم 5 مقاله علمي پژوهشي به نام پژوهشكده،‌ يا 3 مقاله ISI بعد از دریافت موافقت اصولي.

8-5- ارايه دست کم 5 مقاله در همايش‌هاي ملي و بين المللي به شکل پوستر يا سخنراني.

تبصره : تاييد ارتباط مقالات مذکور با زمينه اصلي فعاليت گروه‌هاي پژوهشي و پژوهشكده و نيز اعتبار مجامع علمي بر دوش معاونت پژوهش و فناوري می باشد.

9-5- برگزاري دست کم يك همايش علمي- تخصصي يا كارگاه آموزشي - پژوهشي بين المللي و يا 2 همايش تخصصي يا كارگاه آموزشي - پژوهشي در سطح كشور مرتبط با حیطه فعاليت پژوهشكده.

 

ماده 6: شوراي علمي پژوهشكده

تركيب اعضاء و شرح وظايف شوراي علمي پژوهشكده همان تركيب و شرح وظايف اعلام شده در اساسنامه الگوي پژوهشكده‌ها خواهد بود.

 

ماده 7: نظارت و ارزشيابي

1-7- نظارت بر نوع کارکرد گروه‌هاي پژوهشي پژوهشكده‌ها طبق دستور کار نظارت بر نوع کارکرد گروه‌هاي پژوهشي مصوب شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي خواهد بود.

2-7- نظارت بر نوع کارکرد كلي پژوهشكده‌ها بر اساس دستورکار مصوب شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي خواهد بود.

 

ماده 8- ساير ضوابط

اهداف و شرح وظايف اختصاصي هر پژوهشكده طبق حیطه هاي مصوب شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي، به همراه اركان و دیگر ضوابط و مقررات لازم براي اجراي فعاليت‌هاي مورد نظر، در اساسنامه پژوهشكده (بر اساس اساسنامه الگوي مصوب هيات امناء) و با امضاي رئيس جهاددانشگاهي ابلاغ و اجرا خواهد شد .

 

ماده 9: اين دستورکار در 9 ماده و 28 بند و 6 تبصره در تاريخ 26/3/89 به تصويب شوراي نظارت و گسترش تشكيلات جهاددانشگاهي رسيده است و هرنوع تغيير در مفاد آن با پيشنهاد معاونت پژوهش و فناوري و تصويب شوراي مذكور میسر می باشد.

بنا بر آیین نامه به تصویب رسیده هیئت وزیران دریافت پروانه تشکیل دفاتر پیشخوان دولت، بعد از اعلام فراخوان عمومی و فقط از طریق دبیرخانه کارگروه پیشخوان دولت استان خود، می توان اقدام نمود.

شرایط متقاضیان و اسناد و مدارک  لازمه جهت اخذ جواز تاسیس پیشخوان دولت

مطالعه بیشتر...

مراحل تاسیس بانک خصوصی در ایران

مطالعه بیشتر...

 

مقدمه : در این مفاله تعریف اصلی باشگاه دار ورزش پینت بال نظر بر تخصصی بودن این ورزش و تاثیر رعایت نکات ایمنی و امنیتی در این ورزش آورده شده است. ضمن آنکه شرایط مراحل ثبت رسمی باشگاه و اخذ گواهی فعالیت و استاندارهای واردات تجهیزات برای گمرکات کشور نیز  بیان شده است. در ادامه نیز استانداردها و ملزومات باشگاه‌ها و یا نهادهای برگزار کننده مسابقات ذکر گردیده است

مطالعه بیشتر...

شرایط  و مدارک لازم  جهت اخذ مجوز تأسیس باشگاه بیلیارد

مطالعه بیشتر...

پروانه بهره برداری

چه مراحلی را باید بگذرانیم تا پروانه بهره برداری بگیریم؟

مطالعه بیشتر...

زیر مجموعه ها

 • ثبت برند و علامت استاندارد

  ثبت برند و علائم تجاری با توجه به خدمات شما به کار شما ارزش می دهد و در صورت عدم ثبت برند و علائم تجاری محصول شما تمام فعالیت های آن شمرده نمی شود و اعتباری به دست نمی آورد.زیرا ما بقی افراد محصولی مشابه شما تولید می کنند و افراد نمی توانند آن را تشخیص دهند .

  زمانی که شما ثبت برند و علائم تجاری برای خدماتتان انجام می دهید علاوه بر اینکه به اعتبار خدمات شما افزوده می شود و به طور مستقیم بر فروش خدمات شما تاثیر گذار می باشد می توانید برای دادن  اجازه استفاده از آن از متقاضیان  مبلغ های بالایی دریافت نمایید.

  ثبت برند و علائم تجاری فقط مخصوص همان کشور می باشد و اگر خدمات شما از محبوبیت جهانی برخوردار شود نیازی به ثبت برند و علائم تجاری در کشور های دیگر نمی باشد و اگرمی خواهید فعالیتتان را به خارج از کشور گسترش دهید باید در هر کشور به ثبت برند و علائم تجاری خود بپردازید.

  زمانی که می خواهید به ثبت برند و علائم تجاری بپردازید باید همه جوانب را در نظر بگیر و بعد آن را انتخاب نمایید اگر فعالیت شما جهانی می باشد باید دقت داشته  باشید که تلفظ آن در زبان های دیگر مشکل نباشد یا آن قابل ثبت باشد و...

  ثبت برند و علائم تجاری در مواردی قابل ثبت نمی باشد:

  ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که خدمات شما را از دیگر خدمات جدا نسازد قابل ثبت نمی باشد.

  ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که نامی که انتخاب می نمایید عام باشد و یا پرچم کشور ها باشد قابل ثبت نمی باشد.

  ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که نامی که انتخاب می نمایید مصرف کننده را نسبت به ماهیت جغرافیایی آن محصول گمراه سازد قابل ثبت نمی باشد.

  ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که نامی که انتخاب می نمایید شبیه برند های دیگر باشد قابل ثبت نمی باشد.

  برای ثبت برند و علائم تجاری در ایران باید به اداره علامت تجاری مراجعه نمود و همچنین برای ثبت برند و علائم تجاری در کشور های دیگر به اداره ثبت آنجا مراجعه نمایید و به ثبت برند و علائم تجاری محصول خود بپردازید. که این ثبت برند و علائم تجاری به مدت 3 تا 6 ماه طول می کشد. ثبت برند و علائم تجاری به مدت ده سال دارای اعتبار می باشد و برای مدت بعد از آن باید تمدید گردد.

  مدارک لازم جهت ثبت برند و علائم تجاری :

  -          تکمیل کردن فرم اظهار نامه در دو نسخه.

  -          مدارک هویت تقاضا کننده (کپی شناسنامه و کارت ملی و..)

  -          10 نمونه کپی شده از علامت تجاری .

  -          ارائه مدرکی برای اثبات فعالیت شما در زمینه ای خاص.

  -          در صورت نیاز استفاده از حق تقدم.

  -          در صورت نیاز یک نسخه از شراط و ضوابط علامت تجاری.

  -          رسید پرداخت هزینه های قانونی.

   

 • مجوز محیط زیست
 • مجوزهای صنعتی
 • تغییر کاربری زمین کشاورزی
 • معافیت گمرکی خط تولید
کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

 • جواز تاسیس
 • ثبت برند
 • تهیه طرح توجیهی
 • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
 • مجوز محیط زیست
 • پروانه بهره برداری
 • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
 • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
 • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
 • جواز و مجوز صنایع