صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري صنايع معدني و فلزي

متقاضیان سرمايه گذاري در کار هاییكه جز وظايف وزارت صنايع و صنايع و معادن ميباشند (صنايع كانه آرائي .فرآوري مواد معدني و صنايع فلزي ) ميتوانند برای دریافت مجوزهاي مربوطه به وزارت صنايع و معادن مراجعه کنند.

مطالعه بیشتر...

اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری در حقیقت سندی رسمی می باشد که اجرای قوانین آن ضروری می باشد و همچنین به معنای تایین کننده مدت بهره برداری از تولیدات کارخانجات و واحدهای تولیدی بر اصل طرح به تصویب رسیده می باشد و از سوی وزارت صنایع و معادن و سازمان های ذیصلاح دیگر همچون جهاد کشاورزی وزارت بهداشت و ... صادر می شود. این پروانه قابل تمدید ، معامله و یا انتقال به اشخاص دیگر می باشد .زمان استفاده از پروانه بهره برداری با عنایت به موارد مندرج در این پروانه متفاوت است که با حق اولویت قابل تمدید می باشد. برای دریافت پروانه بهره برداری در قدم نخست باید جواز تاسیس یا موافقت اصولی را اخذ کرده و برای موافقت اصولی پر کردن پرسشنامه ( کامفار، آمایش و یا پرسشنامه 35 صفحه ای صنایع) اجباری می باشد.

مطالعه بیشتر...

پروانه بهره برداری  یعنی مجوزی که به تمامی واحدهای صنعتی که اقدامات لازم ، از قبیل تامین زمین و تاسیسات و احداث ساختمان را به جهت راه اندازی ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده اعطا می شود. این پروانه مدرکی رسمی  می باشد و بایستی بر طبق آن قوانین اجرا گردد و همچنین مشخص کننده زمان بهره برداری از تولیدات کارخانجات و واحدهای تولیدی بوده و از سوی وزارت صنایع و معادن صادر می گردد.

مطالعه بیشتر...

درخواست کننده بعد از اخذ مجوز بهسازی / نوسازی اماکن دامی روستایی قادر است نسبت به صدور پروانه بهره برداری اماکن دامی روستایی اقدام نماید.

مطالعه بیشتر...


با توجه به اصل 44 قانون اساسی و در به دنبال کاهش تصدی‌گری دولت و خصوصی سازی‌های انجام شده، دولت توسط سازمان خصوصی سازی شروع به واگذاری شركت‌های خود مثل شركت‌های معدنی و تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) كرد.

مطالعه بیشتر...

اخذ پروانه بهره برداری چاه آب-بخش کشاورزی

ردیف

مراحل انجام کار

مدارک مورد نیاز

نام واحد

مدت(روز)

1

ارائه درخواست و تشکیل پرونده

1- اخذ درخواست کتبی از متقاضی و بررسی مقدماتی امکان تأمین آب(ارائه معرفی نامه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) ، ارائه مدارک مالکیت اراضی و تصاویر مدارک شناسایی برابراصل شده ،تکمیل فرم درخواست شماره 1 و تعهدنامه ها ،ارائه شراکتنامه و وکالتنامه ثبتی(درصورت داشتن شریک)

1- مدیریت جهادکشاورزی شهرستان

2- امورآب منطقه

3- دفاتر اسناد رسمی

2

2

انجام استعلامات توسط امور آب منطقه

استعلام از ادارات و سازمان های ذیربط توسط شرکت و پیگیری برای پاسخ توسط متقاضی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  و ...

ـــ

3

طرح پرونده در کمیته های مدیریت منابع آب

-ابلاغ مصوبه کمیته مدیریت منابع آب به متقاضی

1- دبیرخانه کمیته های مدیریت منابع 2- امورآب منطقه

7

4

کارشناسایی و بازدید میدانی از اراضی متقاضی

اخذ هزینه کارشناسی ، تعیین تاریخ بازدید صحرایی با هماهنگی متقاضی ، انجام کارشناسی و تعیین محل چاه و تهیه گزارش و کروکی محل حفرچاه

1- امور آب منطقه

3

5

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (حفر)  وصدورموافقت نامه انعقاد قراردادحفاری

بررسی پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر و ابلاغ نتیجه به متقاضی ، صدور موافقت نامه انعقاد قرارداد حفاری با شرکتهای حفاری مجاز ، ارائه قرارداد حفاری و صدور پروانه حفر

ستاد معاونت حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب ، امور آب منطقه

8

7

صدور پروانه حفر

صدور پروانه حفر و ارجاع پرونده به منطقه جهت تحویل پروانه حفر به متقاضی

ستادمعاونت حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب

2

8

نظارت بر عملیلت حفاری و پمپاژ

نظارت و انجام آزمایش پمپاژ ، تهیه شناسنامه چاه ، تعیین قدرت موتور پمپ با انجام محاسبات لازم

امور آب منطقه

3

9

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (بهره برداری )

بررسی پرونده در ستاد و طرح کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (بهره برداری )

ستاد معاونت حفاظت و بهره برداری

1

10

صدور گواهی نصب منصوبات چاه و صدور پروانه بهره برداری

صدرو مجوز نصب منصوبات و کنترل و تائید منصوبات نصب شده روی چاه

ستادمعاونت حفاظت وبهره برداری از منابع آب ، امور آب منطقه

2

 

 

ثبت شرکت تعاونی

پیش از هرکاری برای ثبت شرکت تعاونی از شرایط عضویت در این شرکتها مطلع شویم.

شرایط عضویت در شركتهای تعاونی :

1 ـ گرایش و عمل به جمهوریت اسلامی ایران

2 ـ عدم ممانعت قانونی و حجر

3 ـ خریداری حداقل سهام در اساسنامه

4 ـ کتابت تقاضای عضویت در تعاونی

5 ـ مکتوب کردن تعهدی مبنی بر رعایت  مقررات تعاونی

6 ـ عدم عضویت در شرکتهای تعاونی مشابه

درآمدن از عضویت شرکت تعاونی یک مساله شخصی می باشد و نمی توان مانع از آن شد اما چنانچه عضویت وی سبب صدمه رسیدن به تعاونی شود آنگاه مستلزم جبران آن خواهد بود.

اگر شخص عضو شده فوت کند، وارثین وی در صورت برخورداری از شرایط لازم به عضویت شرکت تعاونی در خواهد آمد و چنانچه چندین وارث داشته باشد بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را پرداخت نمایند و خارج از این شرایط  با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو خواهد شد که در چنین شرایطی سهم و تمامی حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی مبدل می گردد كه بعد از كسر دیون وی به شرکت تعاونی به او یا ورثه اش می پردازند.

جواز تاسیس شرکت تعاونی

به جهت ثبت شرکت تعاونی، هیات مؤسس شامل درخواست کنندگان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه مطابق با قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی برای تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و دیگر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید.

تاسیس کنندگان شرکت تعاونی بایستی از قوانین و مقررات تعاونیها آگاه باشند و چنانچه لازم بود در کلاسهای آموزشی یکروزه که اداره کل تعاون استان برگزار می نماید و زمان تشکیل آن تا یک هفته از تاریخ ارائه درخواست خواهد بود ثبت نام نمایند.

هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، نیاز ثبت شرکت تعاونی و ارائه علل توجیهی دال بر هماهنگی مقاصد تاسیس شرکت تعاونی با مقاصد و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با قید میزان سرمایه ثابت و در گردش لازمه طرح، تعداد و ویژگی های داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سابقه و توانایی های آنان درگرایش فعالیت موردنظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را مکتوب می نماید و با معرفی نماینده تام‌الاختیار به اداره کل تعاون ارائه می دهد.

 • برای دریافت پروانه کسب رستوران و یا جواز کسب سلف سرویس در قدم نخست بایستی به اتحاديه «صنف رستوران و سلف سرويس» بروید.
 • کمترین مساحت لازم به جهت راه اندازی يک رستوران، 80 متر و راه اندازی سلف سرويس، 100 متر می باشد.
 • مکان سلف سرویس و یا رستوران بایستی با دستگاه های سردکننده، يخچال هاي ايستاده ويتريني، يخ ساز، اجاق گاز، فرهاي گوناگون، چرخ گوشت، انواع ظروفپخت و پز و انواع ظروف پذيرايي تجهیز شده باشد، در حقیقت بایستی از مكانات كافي برای پخت انواع غذاهاي ايراني و فرنگي برخوردار باشد.
 • برخورداری از پاركينگ،عدم واقع شدن در آزادراه،حريم چهارراه يا مجاورت با مدرسه دخترانه و تاسیس در خیابان اصلی از شرایط لازم برای گرفتن جواز کسب رستوران و سلف سرویس می باشد .
 • در سلف سرویس سرو غذا با انتخاب و سلیقه مشتری می باشد.
 • برخورداری از حداقل 5 سابقه كار به تشخيص هيئت مديره هم برای تاسیس رستوران  و هم سلف سرویساجباری می باشد

راهنمای مجوز تاسیس رستوران و مدارک لازم

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. تحویل سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه رسمی یا عادی و یا مبایعه نامه و یا حکم قطعی دادگاه حاکی بر ضرورت تنظیم اجاره نامه یا رسید پرداخت اجاره بها معتبر و یا تحویل قرار دادهای مندرج فی مابین درخواست کننده پروانه کسب با ادارات و سازمانهای دولتی , نهاد ها , شهر داری ها , شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی , شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی ( تحویل اصل سند مالکیت برای احراز مالکیت موجر یا فروشنده در باره اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه عادی الزامیست)
 3.  چنانچه ملک موروثی باشد تحویل رضایت محضری سایر وراثت به همراه اصل و فتوکپی شناسنامه ورثه و اصل و فتوکپی گواهی حصر وراثت ضروریست.
 4.  تحویل سابقه کاربری تجاری یا اداری و یا کارگاهی محل کسب
 5.  کسب رضایت مالک به جهت تغییر حرفه
 6. تحویل اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی ازهمه صفحات شناسنامه
 7.  اصل و کپی کارت ملی
 8.  گواهی پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت
 9.  تحویل گواهی معتبر مبنی بر دارا بئدن از معافیت تحصیلی یا پزشکی دانشجویان
 10.  تحویل گواهی معتبر از دانشگاه مربوطه و پر کردن فرم تعهد نامه
 11. تحویل آخرین مدرک تحصیلی ( به جز درخواست کنندگانی که سن آنها از 50 سال به بالا است).
 12.  دوازده قطعه عکس 3 در 4
 13.  رعایت حدود صنفی 300 متر.
 14.  کد پستی 10 رقمی واحد صنفی ( کپی قبض تلفن واحد صنفی).
 15.  چنانچه از شریک یا شرکائی برخوردار است  تحویل فتوکپی شناسنامه از همه صفحات و رضایت محضری شریک و شرکا ضروریست.
 16.  در صورت برخورداری از پروانه کسب در گذشته تحویل کپی آن اجباریست
 17.  در صورتی که درخواست کننده پروانه , خانم باشد معرفی یک مرد به عنوان مباشر ضرورت دارد .
 18.  در تابلو سر درب واحد صنفی استفاده از نام ها و عناوین و نیز اصطلاحات بیگانه حذر شود ,نام تابلو با کلمات فارسی برگزیده شود

سپس تمامی اسناد را به پليس +10 ارائه نماید. در پی آن پرونده به اماكن ارسال می گردد تا چنانچه نقصی از نظر اماكن داشت، رفع گردد.

شرايط براي راه اندازی رستوران هاي سنتي اندکی متفاوت است.

جواز تاسیس در حقیقت برگیست که به وسیله آن به دارنده جواز اجازه داده میشود در قاب طرح مورد تصویب وزات صنایع و معادن نسبت به احداث واحد تولیدی درشهرک صنعتی اقدام نماید.

مراحل اخذ جواز تاسیس :

مطالعه بیشتر...

دستورالعمل راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی تاکسیرانی

به جهت دست‌ رسی به گسترش پایدار شهری و در راستای انجام قانون برنامه چهارم گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برابر با بند الف 3-4 تبصره 13 قانون بودجه سال 1385، مبنی بر تشکیل شرکت‌های تعاونی و خصوصی تاکسیرانی شهری، دستورکار اجرایی شرکت‌های مذکور بدین شرح می باشد.

مطالعه بیشتر...

زیر مجموعه ها

 • ثبت برند و علامت استاندارد

  ثبت برند و علائم تجاری با توجه به خدمات شما به کار شما ارزش می دهد و در صورت عدم ثبت برند و علائم تجاری محصول شما تمام فعالیت های آن شمرده نمی شود و اعتباری به دست نمی آورد.زیرا ما بقی افراد محصولی مشابه شما تولید می کنند و افراد نمی توانند آن را تشخیص دهند .

  زمانی که شما ثبت برند و علائم تجاری برای خدماتتان انجام می دهید علاوه بر اینکه به اعتبار خدمات شما افزوده می شود و به طور مستقیم بر فروش خدمات شما تاثیر گذار می باشد می توانید برای دادن  اجازه استفاده از آن از متقاضیان  مبلغ های بالایی دریافت نمایید.

  ثبت برند و علائم تجاری فقط مخصوص همان کشور می باشد و اگر خدمات شما از محبوبیت جهانی برخوردار شود نیازی به ثبت برند و علائم تجاری در کشور های دیگر نمی باشد و اگرمی خواهید فعالیتتان را به خارج از کشور گسترش دهید باید در هر کشور به ثبت برند و علائم تجاری خود بپردازید.

  زمانی که می خواهید به ثبت برند و علائم تجاری بپردازید باید همه جوانب را در نظر بگیر و بعد آن را انتخاب نمایید اگر فعالیت شما جهانی می باشد باید دقت داشته  باشید که تلفظ آن در زبان های دیگر مشکل نباشد یا آن قابل ثبت باشد و...

  ثبت برند و علائم تجاری در مواردی قابل ثبت نمی باشد:

  ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که خدمات شما را از دیگر خدمات جدا نسازد قابل ثبت نمی باشد.

  ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که نامی که انتخاب می نمایید عام باشد و یا پرچم کشور ها باشد قابل ثبت نمی باشد.

  ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که نامی که انتخاب می نمایید مصرف کننده را نسبت به ماهیت جغرافیایی آن محصول گمراه سازد قابل ثبت نمی باشد.

  ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که نامی که انتخاب می نمایید شبیه برند های دیگر باشد قابل ثبت نمی باشد.

  برای ثبت برند و علائم تجاری در ایران باید به اداره علامت تجاری مراجعه نمود و همچنین برای ثبت برند و علائم تجاری در کشور های دیگر به اداره ثبت آنجا مراجعه نمایید و به ثبت برند و علائم تجاری محصول خود بپردازید. که این ثبت برند و علائم تجاری به مدت 3 تا 6 ماه طول می کشد. ثبت برند و علائم تجاری به مدت ده سال دارای اعتبار می باشد و برای مدت بعد از آن باید تمدید گردد.

  مدارک لازم جهت ثبت برند و علائم تجاری :

  -          تکمیل کردن فرم اظهار نامه در دو نسخه.

  -          مدارک هویت تقاضا کننده (کپی شناسنامه و کارت ملی و..)

  -          10 نمونه کپی شده از علامت تجاری .

  -          ارائه مدرکی برای اثبات فعالیت شما در زمینه ای خاص.

  -          در صورت نیاز استفاده از حق تقدم.

  -          در صورت نیاز یک نسخه از شراط و ضوابط علامت تجاری.

  -          رسید پرداخت هزینه های قانونی.

   

 • مجوز محیط زیست
 • مجوزهای صنعتی
 • تغییر کاربری زمین کشاورزی
 • معافیت گمرکی خط تولید
کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

 • جواز تاسیس
 • ثبت برند
 • تهیه طرح توجیهی
 • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
 • مجوز محیط زیست
 • پروانه بهره برداری
 • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
 • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
 • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
 • جواز و مجوز صنایع