اسکیت هایی جذاب با طراحی زیبا

 

مشاهده کلیپ های صنعتی در صنعت لََجوَر ، اخذجوازتاسیس،پروانه بهره برداری صنایع،ثبت شرکت وبرندلوگو علایم تجاری،پروانه ساخت بهداشت

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع