جواز و مجوز صنایع  یک نوع گواهی است که به اشخاص دارای این گواهی اجازه تولید کالاهایی که در جواز و مجوز صنایع نام برده شده اند را در شهرک های صنعتی ذکر شده در جواز و مجوز صنایع را می دهد. جواز و مجوز صنایع  با هدف سرمایه گذاری برای فعالیت های صنعتی از سمت سازمان صنعت و معدن برای شخص متقاضی صادر می شود ودرخواست این جواز و مجوز صنایع در قالب طرح توجیهی به سازمان صنعت و معدن ارائه داده می شود.

برای گرفتن جواز و مجوز صنایع  یکی از راه های اولیه که به وسیله نماینده یا خود فرد درخواست دهنده جواز و مجوز صنایع مشخص می شود شخصیت حقوقی و یا حقیقی می باشد که صدور جواز و مجوز صنایع  با توجه به این ها انجام می شود.

جواز و مجوز صنایع  در دو مورد زیر صادر می شود :

-          سرمایه گذاری کردن در جهت اولویت اسناد بالا دست  در رشته فعالیت های صنعتی از مشوق های سرمایه گذاری دولت مانند تسهیلات بانكی بهرمند می شوند.

-          سرمایه گذاری کردن خارج از موارد بالا شامل مشوق های بالا مانند معافیت های حقوق ورودی ماشین آلات نمی شوند.

مراحل گرفتن جواز و مجوز صنایع :

-          تحقیق و بررسی سرمایه گذار در رابطه با نوع فعالیت صنعتی برای انتخاب و محل آن.

-          گرفتن فرم جواز و مجوز صنایع  به وسیله تقاضا دهنده  یا نماینده آن و ارائه در خواست جواز و مجوز صنایع به همراه طرح توجیهی.

-          بررسی کردن درخواست تقاضا دهنده جواز و مجوز صنایع .

-          جمع آوری مدارک و ارائه دادن آن به سازمان صنعت و معدن استان.

-          تحقیق و بررسی طرح توجیهی از طریق کارشناسان مربوطه به مدت یک هفته.

-          تایيد کردن درخواست جواز و مجوز صنایع  به وسیله رئیس و معاون اداره و فرستادن درخواست جواز و مجوز صنایع  به مامور مالی.

-          صادر کردن معرفی نامه برای پرداخت مالیات و دادن فیش های پرداخت شده به امور مالی.

-          صادر شدن جواز و مجوز صنایع  از سمت سازمان صنعت و معدن.

 

مدت اعتبار جواز و مجوز صنایع :

مدت جواز و مجوز صنایع  از زمانی که ثبت می شود برای 6 ماه می باشد.و تمدید آن با شرط عملیات اجرایی مانند خرید زمین , تامين کردن آب و برق , گرفتن پروانه ساختمان و گزارش کار برای هر دو ماه یکبار می باشد.و زمانی که فرد این جواز و مجوز صنایع  را نخواهد و یا زمان آن گذشته باشد این جواز و مجوز صنایع  باطل می شود.و امتیلزات از آن گرفته می شود.

مزایای گرفتن جواز و مجوز صنایع :

از مزایای جواز و مجوز صنایع  می توان واگذار کردن زمین در شهرک های صنعتی از سمت سازمان صنعت و معدن به صاحبان جواز و مجوز صنایع  در ازای گرفتن 30 % هزینه به صورت نقدی و 70 درصد وام که البته این وام به صورت بدون بهره می باشد می باشد و یک مزیت عالی شناخته می شود.نحوه باز پرداخت از وام 70 درصدی به صورت 36 ماه می باشد که هر 3 ماه یکبار سر رسید می شوند. البته جواز و مجوز صنایع  در شعاع 120 کیلومتری تهران صادر نمی گردد.

 

 

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع