بهترین مشاور شما برای ثبت شرکت شما : شرکت حامی صنعت لجور 

صفر تا صد ثبت شرکت:

 1. انواع ثبت شرکت کدام است؟
 2. معرفی انواع شرکت ها و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت.
 3. چگونه یک شرکت ثبت کنیم؟
 4. ثبت شرکت چقدر زمان می برد ؟ (چند روز طول میکشه تا ثبت کامل انجام بشه)
 5. حداقل سرمایه برای ثبت چقدر است؟
 6. حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت
 7. چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟
 8. شرکت سهامی عام بهتر است یا سهامی خاص؟
 9. تفاوت شرکت عام و سهامی خاص چیست؟
 10. چرا باید شرکت ثبت کنیم؟
 11. ثبت شرکت خوب است یا بد؟
 12. منافع ثبت شرکت چیست؟
 13. معایب ثبت شرکت چیست؟
 14. شرایط اولیه ثبت شرکت چگونه است؟
 15. بهترین موسسه برای ثبت شرکت کجاست؟
 16. نشانی و آدرس اداره کل ثبت شرکت ها؟
 17. نام وب سایت اداره ثبت شرکت ها چیست؟
 18. نحوه استعلام ثبت شرکت؟
 19. روزنامه رسمی چیست؟
 20. اداره ثبت شرکتها پلمپ دفاتر
 21. ثبت تغییرات شرکت چگونه است؟
 22. مشاور و راهنمای ثبت شرکت؟
 23. هزینه ثبت شرکت چقدر است؟

در این مقاله به تمامی سوالات شما پاسخ می دهیم.

1- انواع شرکت‌

 1. سهامی عام‌
 2. سهامی خاص
 3. با مسئولیت محدود
 4. تضامنی
 5. مختلط غیرسهامی
 6. مختلط سهامی
 7. نسبی
 8. تعاونی

2- شرح انواع شرکت ها و مدارک مورد نیاز

شرکت سهامی‌عام

سرمایه‌‌ی آن به سهام تقسیم‌ شده، بخشی از این سرمایه با فروش سهام به مردم به دست می آید.تعداد سهام‌داران در این شرکت نباید کمتر از 3 نفر باشد. باید قبل یا بعد از نام شرکت،عبارت ((شرکت سهامی عام)) بدون فاصله در تمام اوراق و آگهی‌های شرکت به شکل واضح و خوانا بیان شود.

مدارک لازم برای ثبت ‌

 • دو نسخه اظهارنامه‌ شرکت
 • دونسخه اساسنامه‌ شرکت
 • نسخه طرح اعلامیه‌ پذیره ‌نویسی
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه توسط مؤسس ها
 • فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسس ها

شرکت سهامی خاص

تمام سرمایه‌ی آن فقط توسط مؤسس ها،تأمین‌ شده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده است.سهام‌داران از سه نفر نباید کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید بدون فاصله قبل یا بعد از نام شرکت ، به طور واضح و خوانا بیان شود.

مدارک لازم برای ثبت

 • دو برگ اظهارنامه‌ و امضا اظهارنامه به وسیله ی تمامی سهام داران
 • دو جلد اساسنامه‌ و امضا تمام صفحات آن به وسیله ی تمامی سهام‌داران
 • دو نسخه صورت جلسه‌ که سهام‌داران و بازرسین امضا کرده باشند.
 • دو نسخه صورت جلسه‌ که مدیران منتخب مجمع امضا کرده باشند.
 • فتوکپی شناسنامه‌ی برابراصل کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین در دادگستری

شرکت با مسئولیت محدود

بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود و هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه تقسیم شود؛به اندازه و مقدار سرمایه‌ی خود مسئول تعهدات شرکت هستند. قبل یا بعد نام شرکت،نوع شرکت(با مسئولیت محدود) نیز لحاظ می شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت

 • دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت
 • دوبرگ شرکت نامه
 • دو برگ اساسنامه
 • دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح

شرکت تضامنی

جهت امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تائید کل قروض کافی نباشد؛ هرکدام ازشرکا مسئولیت پرداخت تمام قروض شرکت را به عهده دارند. در نام باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و حداقل اسم یکی از شرکا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت

 • دو برگ تقاضانامه
 • دو برگ شرکت‌نامه
 • دو برگ اساسنامه
 • فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
 • مجوز از مراجع ذیصلاح

شرکت مختلط غیرسهامی

این شرکت ترکیب شرایط شرکت تضامنی با شرکت با مسئولیت محدود است. برای امور تجاری بین یک یا چند نفر شریک ضامن همراه یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون تقسیم سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول تمام قروضی است که احتمال دارد؛شرکت علاوه بر دارایی متحمل شود. شریک با مسئولیت محدود،فقط به میزان سرمایه‌ای که درشرکت گذاشته، مسئول است. باید در اسم شرکت عبارت «شرکت مختلط» ‌و حداقل نام یکی از شرکای ضامن، قید شود.

مدارک لازم برای ثبت

 1. یک نسخه‌ از شرکت نامه
 2. یک نسخه‌ اساسنامه
 3. اسامی شرکای ضامن که دارای سمت مدیریت هستند.

 شرکت مختلط سهامی

تحت نام ویژه بین عده ای از شرکای سهامی و چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی افرادی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام درآمده و مسئولیت آنها به مقدارسرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته اند. سرمایه‌ی شریک ضامن به شکل سهام درنیامده و مسئول تمام قروضی است که امکان دارد بیشتر از دارایی شرکت باشد.اگر شریک ضامن چند نفر باشند پس مسئولیت آنها در برابر طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، طبق شرایط و قوانین شرکت تضامنی می باشد.قبل و بعد از نام شرکت عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شریک های ضامن آورده شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت

 • یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 • نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

شرکت نسبی

برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم این شرکت باید عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یکی از شرکا باید قید شود؛ درحالی که اگر نام تمامی شرکا نیست می توانید از کلماتی مانند ((وشرکا)) یا ((و برادران)) استفاده کنید

مدارک مورد نیاز برای ثبت

 1. یک نسخه‌ شرکت نامه
 2. یک نسخه‌ اساسنامه

شرکت تعاونی

 تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.

مدارک برای ثبت

 • هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل 
 • اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی
 • درخواست کتبی ثبت
 • طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه
 • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه 
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه

3- چگونگی ثبت

تمامی چرایی و چگونگی و قوانین ثبت شرکت را در این مقاله خواهید آموخت. لطفا به ادامه توضیحات مراجعه نمایید.

4-زمان لازم برای ثبت

با توجه به اینکه پیچیده بودن پروسه ثبت یک شرکت باعث سردرگمی متقاضی در پروسه ثبت شرکت می شود شما می بایست این کار را به دست متخصصین حقوقی بسپارید. در حال حاضر حداقل زمان برای ثبت شرکت سهامی خاص توسط شرکت لجور  ۱۲ تا ۱۵ روز کاری است و در این پروسه تنها متقاضی برای باز کردن حساب بانکی ۳۵% سرمایه‌ شرکت و امضای اساسنامه به موسسات ثبت شرکت‌ها مرجعه می‌کنند و با این کار هم در وقت و هم در هزینه‌ صرفه‌جویی می‌کنند.

5-حداقل سرمایه برای ثبت چقدر است؟

حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال(پانصد هزار تومان) می‌باشد که در ابتدا موسسین باید ۲۰% سرمایه را شخصا تعهد و حداقل ۳۵% از مبلغ تعهد داده شده را در حسابی به نام “شرکت در شرف تاسیس” نزد یکی از بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. حداقل سرمایه در شرکت سهام خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

6-حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت

حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت 2 نفر و در شرکت سهامی خاص 3 نفر است.
به طور کلی،حداقل تعداد شرکا در هر یک از شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد:
حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )

 7-چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟

اگر فعالیت هنری ، حقوقی ، فرهنگی ،آموزشی و به طور کلی فعالیت غیر تجاری دارید، بهترین انتخاب برای شما ثبت موسسه غیر تجاری است.

اگر فعالیت تعاونی (تولید یا مصرف یا اعتبار) زیر نظر وزارت تعاون دارید، بهتر است شرکت تعاونی ثبت کنید. در شرکتهای تعاونی سهام شرکا یکسان و تعداد شرکا معمولا زیاد است.

به شرکتهایی که بیش از نیمی از سهام آنها و در نتیجه کنترل شرکت متعلق به عموم مردم باشد سهامی عام می گویند . مانند کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، بنابراین اگر قصد ورود به بورس و عرضه سهام شرکت به عموم مردم را دارید، شرکت سهامی عام بهترین انتخاب شماست.

اگر نام یا نام خانوادگی شما در برندتان آمده و حتما تمایل دارید اسم خودتان در نام شرکت قید شود ، شرکت تضامنی ثبت کنید. در این نوع شرکت هر یک از شرکا مسئولیت تضامنی در برابر شرکت دارد . ( به نوعی ضامن اقدامات شرکت است.)

در غیر از این موارد معمولا شرکت مسوولیت محدود و یا سهامی خاص را به ثبت برسانید. این دو نوع شرکت از سایر انواع شرکت رایج تر بوده و مالکیت و سهام آنها به افراد خاص تعلق دارد. برای روشن شدن موضوع و اینکه کدام یک از این دو برایتان مناسب تر است، در ادامه به تفاوت ها و موارد مشابه شرکت های با مسوولیت محدود و سهامی خاص می پردازیم.

8- شرکت سهامی عام بهتر است یا سهامی خاص؟

بهتر و بدتر بودن نوع شرکت نسبی است و به نیاز و شرایط کار بستگی دارد. با مطالعه تفاوت میان انواع شرکت ها می توانید بهتر بودن آنها را برای نیازهایتان بسنجید.

9- تفاوت شرکت عام و سهامی خاص چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود به اندازه سرمایه شرکت اعتبار دارد اما شرکت سهامی خاص هرچند از نظر ثبت شرکت مراحل پیچیده تری دارد اما  اعتبار بیشتری دارد این دقیقا وجه تمایز بین این دو شرکت است.

10- چرا باید شرکت ثبت کنیم؟

شرکت را معمولا برای گسترش یک کار و بستن قرارداد های معتبر ثبت می کنند. برخی شرکت ها و سازمان های بزرگ فقط با شرکت های ثبت شده قرارداد می بندند و در نتیجه اگر شما شرکتتان را ثبت نکنید سرتان بی کلاه می ماند. همچنین  نامی که برای گروه یا شرکت خود انتخاب کرده اید اگر ثبت نشود توسط دیگران قابل ثبت و استفاده می باشد و جای هیچ گونه شکایتی نیست.

11- ثبت شرکت خوب است یا اینکه به ضرر ماست؟

مسلماً این سوال خیلی از گروه های صنعتی و تولیدی است که جواب آن هم واضح است. اگر کار شما طوری است که نیاز به قرارداد با شرکت های دولتی و بزرگ هستید  به نفع شماست که یک شرکت ثبت کنید و سپس به ادامه فعالیت های اقتصادی خود بپردازید. همچنین اگر کار شما نیاز به کارمند دارد و می خواهید آنها را بیمه کنید باید در قالب شرکت این کار را انجام دهید. به علاوه برای اعتبار کسب و کار از ثبت شرکت استفاده می کنید. حال اگر به موارد ذکر شده نیاز ندارید پس به ثبت شرکت هم نیاز ندارید. ثبت نکردن شرکت فقط یک مزیت دارد و آن هم کاهش هزینه های شماست.

12- منافع ثبت

منافع ثبت در دو مورد بالا ذکر شدند. لطفا مراجعه شود به موارد قبلی

13- معایب ثبت شرکت

همچنین معایب ثبت شرکت نیز در موارد بالا ذکر شدند. مراجعه کنید به موارد 10 و 11

14- شرایط اولیه ثبت شرکت

شرایط اولیه ثبت شرکت دو مورد است:

1- اراده و تصمیم

2- خرج کردن هزینه ثبت

15- بهترین ثبت شرکت در تهران و ایران

جواب این سوال نیز واضح است. برای ثبت به سراغ موسساتی بروید که هم خدمات خوب ارائه بدهند، هم شما را کامل و درست مشاوره دهند، هم حرف هایشان منطقی به نظر برسد و هم از نظر قیمت مبالغ قابل قبول ومناسب دریافت کنند.

16- نشانی و آدرس اداره کل ثبت شرکت ها؟

آدرس پستی: خیابان میرداماد تقاطع مدرس پ275

کدپستی 1918913336

17- نام وب سایت اداره ثبت شرکت ها چیست؟

آدرس وب سایت: http://sherkat.ssaa.ir

18- چگونه استعلام ثبت شرکتمان را بگیریم؟

برای استعلام و پیگیری ثبت شرکت به آدرس زیر بروید:

http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx

19- تعریف روزنامه رسمی؟

روزنامه رسمی سازمانیست وابسته به قوه قضائیه به موجب ماده واحده در سال ۱۲۸۹ شمسی دولت موظف شد در پایتخت روزنامه ای شامل دستخطهای سلطنتی و احکام وزارتخانه و عزل و نصب کارکنان دولت و قوانین موضوعه منتشر سازد و این روزنامه به اسم مجله رسمی وزارت دادگستری منتشر می گردد. در سال ۱۳۲۳ به موجب تبصره ۳ قانون بودجه مجلس وظیفه چاپ و نشر روزنامه رسمی به عهده مجلس محول گردید و هیئت رئیسه موظف گشتند آن را بصورت روزانه چاپ و منتشر نمایند که اولین شماره آن با نام (روزنامه رسمی کشور) مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۲۳ منتشر شد تا زمانیکه روزنامه رسمی به موجب تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شد و به موجب ماده مصوب ۲۶/۰۱/۱۳۵۱ سازمان روزنامه رسمی به شرکت سهامی تبدیل شد.
وظیفه این نماد چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین نامه ها و مصوبات هیئت دولت، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی قضایی همچون آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکتها و علائم تجاری، … از دیگر وظایف روزنامه رسمی کشور می باشد. برابر ماده دوم قانون مدنی، قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. این نهاد در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را بصورت سامانه الکترونیکی ادامه داده و شرکت تهران ثبت مفتخر است با عضویت دایم در این سامانه الکترونیکی جوابگوی مشتریان و مودیان گرامی باشد. تهران ثبت پس از اتمام مراحل ثبت شرکت و علایم تجاری اطلاعات را جهت نشر و تکثیر از طریق سامانه الکترونیکی مرتبط با سازمان روزنامه رسمی جهت چاپ آن ارسال می نماید.

 

مطالب مرتبط:

ثبت برند ، ثبت لوگو ، انواع ثبت برند ، قوانین ثبت شرکت ها ، راهنمای ثبت شرکت

 

 

 

 

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

 • جواز تاسیس
 • ثبت برند
 • تهیه طرح توجیهی
 • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
 • مجوز محیط زیست
 • پروانه بهره برداری
 • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
 • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
 • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
 • جواز و مجوز صنایع