برند و علائم تجاری  همان نامی می باشد که مخاطب با شنیدن یا دیدن آن نام  با آن کالا یک ارتباط برقرار می نماید و ویژگی های آن کالا را برای مخاطبان یادآوری می نماید.

ثبت برند و علائم تجاری با توجه به خدمات شما به کار شما ارزش می دهد و در صورت عدم ثبت برند و علائم تجاری محصول شما تمام فعالیت های آن شمرده نمی شود و اعتباری به دست نمی آورد.زیرا ما بقی افراد محصولی مشابه شما تولید می کنند و افراد نمی توانند آن را تشخیص دهند.

زمانی که شما ثبت برند و علائم تجاری برای خدماتتان انجام می دهید علاوه بر اینکه به اعتبار خدمات شما افزوده می شود و به طور مستقیم بر فروش خدمات شما تاثیر گذار می باشد می توانید برای دادن  اجازه استفاده از آن از متقاضیان  مبلغ های بالایی دریافت نمایید.

ثبت برند و علائم تجاری فقط مخصوص همان کشور می باشد و اگر خدمات شما از محبوبیت جهانی برخوردار شود نیازی به ثبت برند و علائم تجاری در کشور های دیگر نمی باشد و اگرمی خواهید فعالیتتان را به خارج از کشور گسترش دهید باید در هر کشور به ثبت برند و علائم تجاری خود بپردازید.

زمانی که می خواهید به ثبت برند و علائم تجاری بپردازید باید همه جوانب را در نظر بگیر و بعد آن را انتخاب نمایید اگر فعالیت شما جهانی می باشد باید دقت داشته  باشید که تلفظ آن در زبان های دیگر مشکل نباشد یا آن قابل ثبت باشد و...

ثبت برند در مواردی قابل ثبت نمی باشد:

ثبت برند در مواقعی ای که خدمات شما را از دیگر خدمات جدا نسازد قابل ثبت نمی باشد.

ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که نامی که انتخاب می نمایید عام باشد و یا پرچم کشور ها باشد قابل ثبت نمی باشد.

ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که نامی که انتخاب می نمایید مصرف کننده را نسبت به ماهیت جغرافیایی آن محصول گمراه سازد قابل ثبت نمی باشد.

ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که نامی که انتخاب می نمایید شبیه برند های دیگر باشد قابل ثبت نمی باشد.

برای ثبت برند و علائم تجاری در ایران باید به اداره علامت تجاری مراجعه نمود و همچنین برای ثبت برند و علائم تجاری در کشور های دیگر به اداره ثبت آنجا مراجعه نمایید و به ثبت برند و علائم تجاری محصول خود بپردازید. که این ثبت برند و علائم تجاری به مدت 3 تا 6 ماه طول می کشد. ثبت برند و علائم تجاری به مدت ده سال دارای اعتبار می باشد و برای مدت بعد از آن باید تمدید گردد.

مدارک لازم جهت ثبت برند و علائم تجاری :

  1.  تکمیل کردن فرم اظهار نامه در دو نسخه.
  2.  مدارک هویت تقاضا کننده (کپی شناسنامه و کارت ملی و..)
  3.  10 نمونه کپی شده از علامت تجاری .
  4.  ارائه مدرکی برای اثبات فعالیت شما در زمینه ای خاص.
  5.  در صورت نیاز استفاده از حق تقدم.
  6.  در صورت نیاز یک نسخه از شراط و ضوابط علامت تجاری.
  7.  رسید پرداخت هزینه های قانونی.

 

مطالب مرتبط:

انواع برند ، انواع ثبت برند ، ثبت برند و لوگو ، ثبت علامت تجاری ، ثبت علامت صنعتی ، حقوق صنعت برند ، راز شهرت برند mc donald ، راز جهانی شدن بند آدیداس ، راز برند نایک ، راهنمای ثبت برند ، شخصیت بخشی به برند کوکاکولا ، ظهور برند های غیر معروف ، مزایای ثبت برند ، همه چیز در مورد ثبت برند