تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی گزارشی می باشد که یک طرح را از جوانب مختلف  ارزیابی مالی  , ارزیابی اقتصادی و ارزیابی بازار و...بررسی می نماید.

تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی  لازمه گرفتن جواز از سازمان های دولتی و یا تسهیلات بانکی می باشد و همچنین برای ایجاد واحدهای تولیدی برای محاسبه هزینه ها و ... تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی ضروری می باشد. تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی برای تمامی کسب و کار ها از موارد ضروری به شمار می رود.

انواع تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی  :

تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی  به دو نوع زیر تقسیم می شود :

-          طرح ایجاد .این طرح توجیهی برای واحدهای تولیدی که هنوز راه اندازی نشده اند و آغاز به کار نشده اند ایجاد می شوند.

-          طرح توسعه . این طرح برای واحد های تولیدی دارای پروانه برداری و برای توسعه آن ایجاد می شود.

 

مراحل مورد بررسی برای تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی :

-          مطالعات بازار برای  تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی . جنبه های مختلف بازار مانند مصرف و تقاضا و.. را تجزیه و تحلیل می نماید.

-          توجیه پذیری فنی . ابعاد مختلف فنی طرح را مورد بررسی قرار می دهد.

-          تجزیه و تحلیل مالی . ابعاد مختلف مالی و سود آوری مورد بررسی قرار می گیرد.

انواع بخش های مختلف تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی :

-          اطلاعات اولیه طرح

-          مبانی محاسبات

-          برآورد کردن سرمايه گذاري ثابت

-          محاسبه هزينه هاي جاری

-          تولیدات و درآمدها 

-          برآورد های اقتصادی و مالی

 

اطلاعات اولیه طرح برای تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی شامل مقدمه ، عنوان طرح ، مجوزهای قانونی، حوه تامین آب و... مورد بررسی قرار می گیرد.

مبانی محاسبات برای تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی هزينه ساليانه بيمه هر قطعه ، هزينه برق مصرفي ، نرخ سود تسهیلات ریالی سرمایه گذاری و... را شامل می شوند.

برآورد کردن سرمايه گذاري ثابت برای تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی سرمایه ثابت طرح مانند زمین ، تاسيسات ، ماشين آلات ، هزینه های داخلی و .... را مورد بررسی قرار می دهد.

محاسبه هزينه هاي جاری برای تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی هزینه های جاری مانند هزینه پرسنل ، سوخت و آب و برق ، هزینه های پيش بيني نشده و ... را شامل می شود.

تولیدات و درآمدها برای تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی نوع و میزان تولید و هزینه واحد تولید پرداخته و فروش سالیانه را مورد بررسی قرار می دهد.

برآورد های اقتصادی و مالی برای تهیه طرح توجیهی اقتصادی تولیدی  دوره بازگشت سرمایه ،  پیش بینی حساب سود و زیان ، نرخ بازدهی داخلی طرح نرخ بازده داخلی ،پیش بینی ترازنامه با استفاده از پیش بینی برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح را مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

 

 

 

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع